blue-content-bg.jpg

Swiftcourts digitale underskrift

Læs mere om hvordan det fungerer.

sign_v2.png

Skriv under digitalt

Hvordan skriver man under?

Man kan skrive under på Swiftcourts digitale kontrakter på mobil, computer eller tablet. Underskriftsprocessen er opdelt i to simple trin:

  1. Bekræft dit telefonnummer ved at indtaste koden, som vi sender til din telefon via SMS.
  2. "Tegn" din underskrift med en finger eller musen.

Hvordan skriver den anden part under?

Så snart du har delt kontrakten med den anden part i jeres kontrakt (hvilket gøres med et simpelt klik), kan han eller hun få adgang til kontrakten via et link, som de får tilsendt. Herefter vil han eller hun kunne skrive under præcis som dig.

Hvordan kan man skrive under?

Så snart alle relevante informationer (inkl. obligatoriske felter) er udfyldt i kontrakten, kan man skrive under. Hvis den anden part redigerer i kontrakten efter du har skrevet under, vil din underskrift blive fjernet. Dette er for at sikre at begge parter skriver under på det samme.

done_263x230.png

Juridisk sammenfatning om den digitale underskrift

Swiftcourts digitale underskrifter har samme juridiske gyldighed og kan håndhæves præcis som traditionelle papirskontrakter.

Det er faktisk vigtigt at pointere, at aftaler med få undtagelser er gyldige ligegyldigt hvilken form de har; en mundtlig aftale, en traditionel skreven aftale eller en digital aftale. For at kunne påbevise den juridiske gyldighed af en kontrakt/aftale, skal parterne i yderste tilfælde kunne præsentere bevis ved en retsindstans. Fremvisning af beviser er i de fleste EU retskredse underlagt princippet om fri bevisførelse. Dette giver parterne i en civile retssager ret til at referrere til ethvert bevis uden krav til oprindelsen af beviset. E-signatur udbydere kan i disse tilfælde give parterne relevant information om underskrifterne til at understøtte eksistensen, ægtheden og en gyldig accept af en kontrakt.

Swiftcourt’s contracts and digital signatures have the same legal validity and enforceability as a traditional paper contract. Swiftcourt’s contracts are always signed with two factors: SMS code sent to your phone and your digital touch signature.

Hvis en tvist omhandlende gyldigheden af en aftale skulle opstå, kan det være vigtigt at kunne bevise gyldigheden af underskrifterne. Når man underskriver en kontrakt med Swiftcourts digitale underskrift, tages flere forholdsreglerfor at sikre korrekt og relevant information om hvad som er blevet underskrevet, og under hvilke omstændigheder en part indgik den kontraktuelle aftale. Den information Swiftcourt som en tredjepart kan levere giver dig en stærk bevismæssig vægt sammenlignet med den tilgængelige information ved en papirskontrakt skrevet under uden vidner.

Den opbevarede information om hver enkel digital kontrakt

Tidspunkt
Det præcise tidspunkt, hvor underskriften blev påført.
IP-addresse
IP-addressen for enheden, som blev brugt til at skrive under.
Checksum for kontrakten (SHA2-512)
Den digitale checksum for kontrakten bruges til at sikre originalstatussen af kontrakten for at sikre, at kontrakten ikke er blevet modificeret efter underskriften blev påført.
Fornavn
Parternes fornavne
Efternavn
Parternes efternavn.
Bruger-ID
Parternes bruger-ID i Swifcourts system
Telefonnummer
Parternes telefonnumre. Hvert enkelt telefonnummer bekræftes med en SMS-kode, når man skriver under
Email
Parternes emailadresser
Part i kontrakten
Parternes side i kontrakten (f.eks. køber/sælger)
Underskrift (Når man skriver under digitalt med en "tegnet" underskrift)
Underskriften gemmes i base64-kodet format.

Bevis for underskriftens ægthed

Den ovennævnte information om underskrifterne opbevares digitalt hos Swiftcourt. Parterne kan derefter få adgang til en digital checksum (SHA2-512), som kan bruges til at bevise, at der ikke er blevet ændret i informationen om underskriften, efter den blev påført kontrakten.

Hvordan kan parterne få adgang til bevismæssig information om underskriftens ægthed?

Når kontrakten skrives under af en part, vil denne få adgang til ovennævnte information om underskriften direkte på Swiftcourts hjemmeside og få information tilsendt til den i kontrakten nævnte emailadresse.

Når begge parter har skrevet under på kontrakten, får de adgang til to dokumenter:

  • Den underskrevne kontrakt i PDF-format
  • Underskriftscertifikat i PDF-format

Underskriftscertifikatet indeholder ovennævnte information om parternes underskrifter. Med denne information kan begge parter sikre, at underskrifterne og kontrakterne ikke er blevet ændret eller modificeret, efter underskrifterne blev påført kontrakten. Underskriftscertifikatet kan også bruges til at bekræfte ægtheden af en kontrakt overfor tredjeparter (banker, forsikringsselskaber mv.)