blue-content-bg.jpg

Swiftcourt tvistelösning

Lös din tvist snabbt, enkelt och kostnadsfritt

Därför behövs Swiftcourts tvistelösning

En av grundidérna med Swiftcourt vilar på insikten att få tvister, som handlar om mindre belopp, får en rättslig lösning. Det beror främst på att det traditionella rättsväsendets processer är tidsödande och kostsamma för parterna. Dessa hinder lämnar praktiskt sett många utan rättsligt skydd när de gör affärer. Det är därför Swiftcourt erbjuder ett kostnadsfritt, snabbt och enkelt alternativ för tvistelösning.

Så fungerar det

För att göra tvistelösningen möjlig finns en valbar skiljeklausul i Swiftcourts kontraktsmallar. Klausulen innebär att köparen och säljaren kommer överens om att lösa tvisten i enlighet med Swiftcourts tvistelösningsprocess, istället för att gå till de allmänna domstolarna. Tack vare att köparen och säljaren är överens om att lösa tvisten med Swiftcourt, blir Swiftcourts beslut juridiskt bindande och måste följas av både köparen och säljaren. Den vinnande parten kan ta hjälp av verkställande myndighet för att få ut sin rätt. Swiftcourts process är mycket effektiv och köparen och säljaren sparar både tid och pengar.

Swiftcourt löser tvisten mellan köparen och säljaren i enlighet med Swiftcourts regler för skiljeförfarande. Swiftcourts regler är baserade på och utformade i enlighet med Lagen (1999:116) om Skiljeförfarande. Konceptet skiljeförfarande är en grundlagsstadgad rättighet i nästan hela världen och ger vem som helst möjlighet att avtala om att hantera och lösa juridiska konflikter utanför det allmänna domstolssystemet. Swiftcourts process är juridisk kvalitetssäkrad av oberoende jurister och följer alla de lagar och krav som uppställs på ett skiljeförfarande.

Observera att skiljeklausulen gör att du som part inte kan lyfta tvisten i det traditionella rättsväsendet samt att klausulen enbart är giltig mellan två privatpersoner eller mellan två företag.

Tvistelösning

Swiftcourts tvistelösning går till på följande vis:

1. Lämna ett formellt klagomål på Swiftcourt

Gå till kontraktet genom att klicka på “Gå till kontraktet” i mailet som vi har skickat ut till dig eller genom att logga in på Swiftcourt med din email och personliga lösenord. När du har det digitala köpekontraktet framför dig klickar du på knappen “Klaga på köpet” för att lämna ett formellt klagomål till din motpart.

2. Beskriv vad som har hänt och förklara vad som gick snett

När du skriver ditt klagomål ska du noga redogöra för vad som har hänt samt vad du upplever har gått fel i affären. Tänk på att vara mycket noggrann i din problembeskrivning då det blir enklare för både dig och din motpart att reda ut situationen på egen hand.

3. Välj hur du vill att situationen ska lösas

När du är klar med din problembeskrivning väljer du ett av alternativen på hur du vill att tvisten ska lösas. Det kan tex. vara att du vill ha ett prisavdrag, avhjälpning av felet eller att köpet ska hävas.

4. Ladda upp relevant dokumentation

Till sist laddar du upp relevant dokumentation som tydligt visar på det fel som du tycker ha uppstått i affären. Det kan vara alltifrån bilder, filer, filmer till PDF-dokument etc. Tänk på att endast ladda upp relevant material som kan hjälpa dig och din motpart att hitta en lösning.

5. Motparten bjuds in att svara på klagomålet

När ditt klagomål är färdigskrivet och har skickats in till Swiftcourt blir din motpart meddelad om ditt klagomål och bjuds in att svara på ditt klagomål och berätta hur han eller hon ser på saken.

6. Chatta med motparten och hitta en lösning på egen hand

Du och din motpart har nu en chans att diskutera felet som har uppstått i er affär och att försöka reda ut situationen på egen hand. Ni kan här ta hjälp av dokumentationen som har laddats upp samt informationen från köpekontraktet. I de flesta fall hittar köparen och säljaren en lösning på problemet helt på egen hand utan Swiftcourts inblandning.

7. Lös tvisten med juridiskt bindande dom

Om du och din motpart fortfarande inte kommer överens, har ni möjligheten att aktivera Swiftcourts slutgiltiga tvistelösning. Då kommer Swiftcourts skiljeförfarande att inledas i enlighet med Swiftcourts regler för tvistelösning. Processen tar 6 veckor och både du och din motpart erbjuds två tillfällen att framföra er talan och motivera/bevisa varför just du har rätt. Efter 4 veckor avslutas skriftväxlingen mellan dig och din motpart och Swiftcourts skiljeman (domare/jurist) påbörjar sin handläggning av ärendet. Senast efter 6 veckor meddelas en juridisk bindande dom som måste följas av både dig och din motpart.

Läs mer detaljer om regler vid tvist