Swiftcourt logo

Generelle vilkår for Swiftcourt

1. Definitioner

Aftalen Denne brugeraftale.
Hjemmesiden www.swiftcourt.com/da
Kunden Den person (juridisk eller fysisk) som har indgået Aftalen med Swiftcourt
Swiftcourt Swiftcourt AB (reg. nr. 559084-1721), et aktieselskab registreret i Sverige, med faktureringsadresse Dockplatsen 1, 211 19, Malmö.
Tjenesten De tjenester som Swiftcourt skal levere i henhold til Aftalen
Transaktion Aftale om køb og salg mellem Kunder forskillige fra Swiftcourt
Transaktionsaftale Den enkelte aftale, som indgåes mellem Kunder af Swiftcourt i forbindelse med en Transaktion.

2. Bindende aftale

Ved at oprette en konto på Swiftcourts Hjemmeside eller ved at acceptere disse Brugervilkår efter oprettelse af en brugerkonto har Kunden og Swiftcourt indgået en bindende aftale.

Brugeraftalen vil kun være bindende hvis den, i tilfælde af at Kunden er en privatperson, er indgået med en person, som på tidspunktet for aftalen er 18 år.

3. Fortrydelsesfrist

Tjenesten leveres som en digital tjeneste med digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medie. Via Kundens bestilling på Hjemmesiden har Kunden givet samtykke til, at leveringen er begyndt, og at fortrydelsesretten vil bortfalde, når Swiftcourt har opfyldt sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Der er således ingen fortrydelsesfrist på Tjenesten.

4. Beskrivelse af Tjenesten

Swiftcourt giver Kunden adgang til en internetportal, hvor Kunden får adgang til forskellige elektroniske kontraktsskabeloner, som benyttes til køb og salg af varer og tjenester, samt en metode til elektronisk underskrift for derigennem at dokumentere aftalen og aftalevilkårne indgået mellem parterne i en Transaktion.

Swiftcourts underskriftsløsning godkender underskriften via en besked til et mobiltelefonnummer indtastet i løsningen og udsendelse af den indgåede aftale som PDF-fil til alle Aftaleparter. Swiftcourts underskriftsløsning er en "elektronisk signatur" i henhold til esignaturloven.

For eksempel når to parter, A og B, er enige om en handel med en cykel, og parterne bruger Swiftcourts Tjeneste via Hjemmesiden. Både A og B må være Kunder. Via Tjenesten kan Kunderne indgå en aftale om Transaktionen tilpasset den specifikke vare.

Hvis der skulle opstå en tvist mellem parterne i en Transaktion, kan Swiftcourt tilbyde en webbaseret selvbetjent mæglingstjeneste via internetportalen, som er tilgængelig for parterne i sagen.

Tjenesten omfatter også det, som oplyses i beskrivelsen af Tjenesten på Hjemmesiden.

Hvad Aftalen med Kunden indbefatter vil afhænge af den enkelte bestilling, som foretages af Kunden på Hjemmesiden.

5. Tjenestens åbningstid

Swiftcourt skal tilbyde Kunden adgang til Tjenesten som en internetbaseret Tjeneste. Tjenesten sigter efter at have en åbningstid mellem 09.00 - 17.00 på hverdage.

6. Support hvis der opstår fejl ved Tjenesten

Support i tilfælde af fejl ved Tjenesten tilbydes til alle Kunder, som bruger Tjenesten. Driftsnedbrud, forstyrrelser eller svigt ved Tjenesten meldes til Swiftcourt via følgende kontaktoplysninger:

Swiftcourt vil efter bedste evne forsøge at løse fejl inden for rimelig tid. Kunden har imidlertid ingen ret til at kræve erstatning eller anden kompensation som følge af mangler eller driftsnedbrud ved Tjenesten. Ingen andre garantier eller krav kan gøres gældende over for Swiftcourt på grund af fejl eller driftsnedbrud.

7. Lagring af indgåede aftaler

Aftalen mellem Swiftcourt og Kunden lagres og opbevares af Swiftcourt i 2 år eller længere, hvis dette er påkrævet i henhold til regnskabslovgivningen.

Aftaler som Kunden indgår og skriver under på ved hjælp af Tjenesten lagres af Swiftcourt så længe mindst en af brugerne har en brugerkonto hos Swiftcourt. Ved sletning af brugerkonti slettes også alle indgåede aftaler indgået mellem Kunderne, som er lagret af Swiftcourt.

8. Indsamling og behandling af personoplysninger

Swiftcourt håndterer personoplysninger med respekt for folks privatliv.

Swiftcourt indsamler og behandler personoplysninger om Kunden, som denne afgiver i registreringsskemaet på Hjemmesiden (personlig information).

Swiftcourt opbevarer også indgåede aftaler.

Formålet med behandlingen er at levere, administrere, markedsføre og forbedre servicen og ellers opfylde de forpligtelser, som følger af Aftalen.

Swiftcourt vil i forbindelse med fejlrapporter eller support til den enkelte Kunde benytte automatisk indsamlet information, som Kunden gennem indstillinger i internetbrowseren har samtykket at Swiftcourt indsamler om Kundens enhed, IP-adresse, maskinvarer, operativsystemer, programmer ("Teknisk information"). For nærmere information om hvilken Teknisk information Swiftcourt indsamler se Swiftcourts cookie-politik (https://swiftcourt.com/da/cookie-policy).

Brug af disse oplysninger er nødvendigt for at håndtere en supporthenvendelse. Ved at godtage brugeraftalen har Kunden givet Swiftcourt samtykke til at indsamle og benytte Teknisk information. Swiftcourt har ikke ret til at bruge Teknisk information til andet end håntering af fejlrapporter eller til at yde support. Swiftcourt forpligter sig til at behandle al indsamlet information fortroligt.

Opførsel til tredjeparter og brug af databehandler

Swiftcourt overfører kun dine personoplysninger til sine databehandlere. Swiftcourt har indgået aftale med følgende databehandlere:

Alle databehandlere har indgået skriftlige aftaler med Swiftcourt.

Adgang og redigering af personoplysninger

Kunden har ret til at kontakte Swiftcourt for at bede om information om hvilke personoplysninger Swiftcourt behandler om Kunden samt bede om at Swiftcourt korrigerer unøjagtigheder og ufyldstændige personoplysninger.

Henvendelse om indblik og rettelser skal stilles til: support@swiftcourt.com

9. Password og login

Kontosikkerhed, uautoriseret brug og kontrol med brugeres konto

Kunden er ansvarlig for sin brugeridentitets sikkerhed. Kunden skal ikke dele sit kodeord, give andre adgang til kontoen, eller gøre noget andet, som kan true kontoens sikkerhed. Kunden er selv ansvarlig for uautoriseret brug.

10. Kundens ansvar og forpligtelser

Kundens forpligtelser med hensyn til brug af Tjenesten

Kunden er ansvarlig for nødvendig hardware og software, som kræves for at tilgå Tjenesten. Dette inkluderer internetbrowser, software til at læse underskrevne kontrakter via servicen opbevaret i PDF-format. Kunden har ikke ret til at bruge Tjenesten på en måde, som kan føre til overførsel, distribution eller upload af programmer eller materiale, som indeholder skadelig kode.

Kunden kan kun gemme egne indgåede aftaler, som er indgået via brug af Tjenesten.

Ulovlige aktiviteter

Kunden kan ikke bruge Tjenesten til at deltage i ulovlige aktiviteter af nogen art eller uploade, emaile eller på anden måde behandle eller overføre information i strid med gældende lovgivning.

Anden forstyrrende adfærd

Kunden kan ikke bruge Tjenesten på en måde som ifølge Swiftcourt kan opfattes som truende, ærekrænkende, racistisk, anstødende, uanstændig og/eller vulgær, eller som krænker andres privatliv.

Tilsigtet forstyrrelse af brugen af Tjenesten

Kunden kan ikke anvende anvende Tjenesten på en måde, som kan udgøre en sikkerheds- eller driftstrussel mod Swiftcourts system eller umiddelbart indebærer misbrug af Tjenesten.

Brug af Tjenesten som skader Swiftcourt

Kunden skal ikke bruge Tjenesten på en måde, som på nogen måde kan medføre skade på Swiftcourt. Kunden forpligter sig til ikke at bruge Swiftcourts varemærke uden skriftlig samtykke fra Swiftcourt.

Brug af Tjenesten

Kunden skal kun benytte Tjenesten eller lagerplads på Swiftcourts servere i overensstemmelse med Aftalen.

Konsekvenser for Kunden ved overtrædelse

Hvis Swiftcourt har mistanke om, at Kunden/Kunder har overtrådt de forpligtelser beskrevet i Brugeraftalen har Swiftcourt en ensidig ret til umiddelbart at opsige Brugeraftalen og udelukke Kunden fra tjenesten uden at Kunden har ret til erstatning eller refundering af nogen art. Ved hævning vil alt lagret information fra Kunden blive slettet.

11. Ret til brug og indhold

Definition og brug af indhold

Kunden har en global ret til, i henhold til Aftalen, at bruge Tjenesten og indholdet (indholdet er, men ikke afgrænset til, alle aftaleskabeloner mv.). Gennem Aftalen gives Kunden ret til at benytte de aftaleskabeloner, som indgår i Tjenesten og indgå aftaler for eget privat brug.

Kunden har ikke ret til kommercielt at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten, Hjemmesiden, Indhold uden samtykke og skriftlig aftale med Swiftcourt.

Ændringer i Indhold

Swiftcourt forbeholder sig retten til når som helst i løbet af aftaleperioden at ændre og / eller erstatte indhold. Alle immaterielle og andre rettigheder indehaves af Swiftcourt eller dets licensgivere.

Ændringer i Indhold vil ikke påvirke allerede udførte Tjenester.

Begrænsninger i brug

Kunden har ingen rettigheder til Indhold udover det som er angivet i Aftalen.

Garantier vedrørende Indhold

Swiftcourt garanterer ikke, at Indholdet opfylder Kundens behov, eller at Indholdet kan bruges uden forstyrrelser eller fejl. Kunden er selv ansvarlig for, at Indholdet opfylder Kundens behov. Aftaler tiltænkt at være balancerede og værne om begge parter i en Transaktion. Det er således op til Kunderne at ændre Indholdet, så det passer til den konkrete Transaktion.

12. Betalingsvilkår

Betaling af Tjenesten

Swiftcourt forbeholder sig retten til ensidigt og til enhver tid at ændre priserne på Tjenesten. Ændringerne vil blive publiceret på Hjemmesiden. Prisændringer kan kun foretages, før Kunden har betalt for Tjenesten. Ændringer i prisen sker ved at en ny prisliste publiceres på Hjemmesiden, eller ved at Kunden vil blive informeret om ændringer på en anden måde i forbindelse med bestillingen.

Når Servicen bruges til at skrive under på en kontrakt, sker betaling via betalingssystemet Stripe. Swiftcourt opbevarer ikke og har ikke adgang til nogle kortoplysninger.

13. Begrænsning af ansvar for skade

Swiftcourts ansvar i forhold til Kunden og tredjeparter er begrænset.

Swiftcourt er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller andre følgeskader, på personer. Det samme gælder for skade på ejendom, økonomisk tab og tab af data, som rammer Kunden eller tredjeparter ved brug af Tjenesten.

Begrænsning af ansvar

Ansvar ifølge denne Aftale er for Swiftcourts vedkommende begrænset til et beløb svarende til hvad Kunden har betalt i afgift i løbet af brug af Tjenesten, se punkt 7. Dette gælder ikke, hvor Swiftcourt har optrådt groft uagsomt eller med forsæt.

14. Varighed og opsigelse

Brugeraftalens ikrafttrædelse og ophør, umiddelbart opsigelse og skader ved kontraktsbrud og opsigelse

Ved kontraktsbrud eller opsigelse af Aftalen som følge af Kundens mislighold forbeholder Swiftcourt ret til at kræve erstatning fra Kunden for eventuelle skader Swiftcourt lider på grund af Kundens kontraktsbrud efter almindelige kontraktsretlige principper.

Umiddelbart opsigelse

Swiftcourt forbeholder sig retten til umiddelbart at afslutte Brugeraftalen og / eller suspendere hele eller dele af Tjenesten (inkluderet umiddelbar sletning af lagret data genereret af Kunden), hvis Kunden anvender Tjenesten i stride med Aftalen.

Skader ved kontraktsbrud og opsigelse

Ved kontraktsbrud eller opsigelse af Aftalen som følge af Kundens mislighold forbeholder Swiftcourt sig ret til at kræve erstatning fra Kunden for eventuelle skader Swiftcourt lider på grund af Kundens kontraktsbrud efter almindelig kontraktsretlige principper.

15. Meddelser

Meddelelser som sendes til Kunden fra Swiftcourt sendes først og fremmest til Kundens angivne emailadresse og som alternativ mulighed som tekstbesked til Kundens opgivne telefonnummer. Af den grund af Kunden forpligtet til at opgive rigtig e-mailadresse og udfylde korrekt kontaktsinformation. Kunden må også løbende opdatere Swiftcourt om ændringer i kontaktsinformationen.

Opdateret information sendes via e-mail til Swiftcourt på e-mailadressen angivet på Hjemmesiden.

16. Ændringer i Brugeraftalen

Swiftcourt forbeholder sig ret til at ændre, tilføje og fjerne funktioner i Tjenesten. Sådanne ændringer har ingen indvirkning på allerede udførte Tjenester.

Swiftcourt forbeholder sig også retten til at ændre, supplere og justere vilkårerne i Aftalen. Swiftcourt er ansvarlig for at informere Kunden om ændringer i betingelserne i Aftalen og / eller væsentlige ændringer i Tjenesten. Ændringer kommunikeres via Tjenesten, enten på Swiftcourts Hjemmeside eller via email til Kunden på dennes oplyste emailadresse. Ved ændringer i Aftalen eller Tjenesten må Kunden eksplicit godkende de nye vilkår som et led i bestillinger af Tjenester som foretages efter ændringer.

Sådanne ændringer har ingen indvirkning på allerede udførte Tjenester.

17. Lovvalg og tvister

Enhver tvist mellem Swiftcourt og Kunden som udsrpinger af denne Aftale skal reguleres af dansk ret med Swiftcourts hjemting som rette værneting. Hvis Kunden er en forbruger har Kunden ret til at anlægge sag ved sit eget værneting.