UNDERSKRIV DIGITALT

Få mere at vide om Swiftcourts digitale signatur

Underskriv digitalt

Hvad er det?

En digital signatur er en lovlig måde at underskrive en kontrakt på, og du kan gøre det fra sofaen eller sengen derhjemme.

Hvordan fungerer det?

Bare rolig, det er super nemt. Når først du har udfyldt alle de påkrævede felter i kontrakten, kan du underskrive når som helst. Først bekræfter du dit telefonnummer ved at indtaste den bekræftelseskode, vi sender via en SMS til din telefon. Dernæst tegner du din underskrift med din finger eller musen. Voila! Kontrakt: Underskrevet.

Er den retsgyldig?

Ja. Swiftcourts digitale signaturer har samme juridiske gyldighed og eksigibilitet som traditionelle papirkontrakter. Når du underskriver en kontrakt med Swiftcourts digitale signatur, iværksættes der adskillige handlinger for at indsamle korrekte og relevante oplysninger om, hvad der blev underskrevet, og under hvilke omstændigheder en part indgik aftalen.

Så traditionelle papirkontrakter er lige så retsgyldige? Hvorfor har jeg så brug for Swiftcourt?

Vi er meget glade for, du spørger, for her bliver det godt: vi er dine vidner. De oplysninger, vi kan tilbyde som uafhængig tredjepart, giver dig et stærkt bevis sammenlignet med de oplysninger, der er tilgængelige ved en traditionel signatur af en aftale uden vidner.

Swiftcourt giver begge parter adgang til en digital kontrolsum, der lagrer oplysninger om jeres kontrakt. Denne kontrolsum kan bruges til at bevise, at ingen har ændret i kontrakten, efter der blev underskrevet. Hvis din modpart redigerer oplysninger i kontrakten, efter du har underskrevet, fjernes din underskrift. På den måde kan du sove trygt om natten, velvidende at du har underskrevet en kontrakt med sikret gyldighed.

Gemte oplysninger for hver en unik digital signatur

Tid Det nøjagtige tidspunkt, der blev skrevet under.
IP-adresse IP-adresse for den enhed, hvor signaturen blev udarbejdet.
Kontrolsum for kontrakten (SHA2-512) Den digitale kontrolsum for kontrakten skal bruges til validering af kontraktens oprindelige status for at sikre, at den ikke er blevet ændret, efter der er blevet skrevet under.
Fornavn Parternes fornavne.
Efternavn Parternes efternavne.
Bruger-ID Parternes bruger-ID i Swiftcourts system.
Telefonnummer Parternes telefonnumre. Telefonnumrene bekræftes med en SMS-kode ved underskrivelsen.
E-mail Parternes e-mailadresser.
Kontraktrolle Parternes roller i kontrakten.
Underskrift (når underskrevet med en digitalt tegnet signatur) Signaturen gemmes i et base64-kodet format.