blue-content-bg.jpg

SÄHKÖINEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Lue lisää Swifcourtin sähköisestä allekirjoittamisesta
sign_v2.png

Allekirjoita sähköisesti

Kuinka allekirjoitan?

Voit allekirjoittaa Swiftcourtin sähköisen sopimuksen millä tahansa laitteella: matkapuhelimellasi, tietokoneellasi tai tabletilla. Sopimus allekirjoitetaan kahdessa vaiheessa:

  1. Vahvista puhelinnumerosi syöttämällä varmennuskoodi, joka lähetetään tekstiviestillä matkapuhelimeesi.
  2. Piirrä allekirjoituksesi sormella tai osoittimella.

Miten kauppakumppani allekirjoittaa?

Kun olet jakanut sopimuksen kauppakumppanin kanssa, hän saa linkin sopimukseen sähköpostilla ja tekstiviestillä. Kun kauppakumppani klikkaa linkkiä, hän voi allekirjoittaa samalla tavalla kuin sinä.

Milloin voin allekirjoittaa?

Kun olet täyttänyt kaikki vaadittavat kentät kauppakirjassa, voit allekirjoittaa koska tahansa. Jos kauppakumppani muokkaa kauppakirjaa allekirjoittamisesi jälkeen, allekirjoituksesi poistetaan. Poistaminen tapahtuu sen takaamiseksi, että allekirjoitat vain, mitä olet nähnyt.

done_263x230.png

Laillinen yhteenveto sähköisistä kauppakirjoista

Swiftcourtin sähköisillä kauppakirjoilla on sama laillinen pätevyys ja kelpoisuus kuin perinteisillä paperisilla kauppakirjoilla.

Kauppakirjat ovat päteviä muodosta riippumatta muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta - olkoon kyseessä suullinen, perinteinen kirjallinen tai sähköinen kauppakirja. Osapuolten on tarpeen vaatiessa esitettävä todisteet oikeudessa koskien kauppakirjan laillista pätevyyttä. Todisteiden esittämistä valvotaan suurimmassa osaa EU:n hallintoalueista vapaan todisteharkinnan periaatteen mukaisesti. Tämä antaa osapuolille siviilikanteissa oikeuden vedota mihin tahansa todisteeseen ilman todistusvaadetta sen syntyperästä. Sähköiset allekirjoituspalvelut tarjoavat näissä tapauksissa osapuolille oleellista tietoa allekirjoituksista taatakseen allekirjoituksen olemassaolon, aitouden ja kauppakirjan laillisen hyväksymisen.

Swiftcourtin kauppakirjoilla ja sähköisillä allekirjoituksilla on sama laillinen pätevyys ja sitovuus kuin perinteisellä paperisella kauppakirjalla. Swiftcourtin kauppakirjat allekirjoitetaan aina kahdella tavalla: puhelimeesi lähetettävällä tekstiviestikoodilla ja sähköisellä allekirjoituksellasi.

Kauppakirjan pätevyyttä koskevassa riitatilanteessa on tärkeää pystyä todistamaan allekirjoitusten pätevyys. Kun olet allekirjoittanut kauppakirjan Swiftcourtin sähköisellä allekirjoituksella, suoritetaan useita toimenpiteitä keräämään tarvittava ja oikeellinen tieto siitä, mitä on allekirjoitettu ja missä olosuhteessa osapuoli on sitoutunut kauppakirjaan. Tarjoamamme tieto itsenäisenä kolmantena osapuolena antaa sinulle vahvan todistuspohjan verrattuna perinteiseen kauppakirjan allekirjoittamiseen ilman todistajia.

Tallennettu tieto jokaisesta ainutkertaisesta sähköisestä allekirjoituksesta:

Aika
Tarkka aika allekirjoittaessa.
IP-osoite
IP-osoite laitteelle, jolla allekirjoitus on tehty.
Kauppakirjan tarkastussumma (SHA2-512)
Sähköisen sopimuksen tarkastussumma, jota käytetään sopimuksen alkuperäisen statuksen vahvistamiseen varmistamaan, ettei sitä ole muokattu allekirjoituksen jälkeen.
Etunimi
Osapuolten etunimi/etunimet.
Sukunimi
Osapuolten sukunimi.
Puhelinnumero
Osapuolten puhelinnumerot. Puhelinnumerot vahvistetaan tekstiviestikoodilla allekirjoittamisen yhteydessä.
Sähköposti
Osapuolten sähköpostiosoitteet.
Sopimusrooli
Osapuolten rooli kauppakirjassa
Allekirjoitus (sähköisesti allekirjoitetun kauppakirjan yhteydessä)
Allekirjoitus tallennetaan base-64-koodatussa formaatissa.

Todiste allekirjoituksen aitoudesta

Tietoa allekirjoituksista (kuten yllä) säilytetään Swiftcourtilla. Käyttäjät saavat pääsyn sähköiseen tarkastussummaan (SHA2-512), jota voidaan käyttää vahvistamaan, ettei kukaan ole muokannut tietoa allekirjoituksesta allekirjoittamisen jälkeen.

Kuinka käyttäjät saavat pääsyn todisteeseen allekirjoitusten aitoudesta?

Kun kauppakirja on allekirjoitettu, molemmat osapuolet saavat välittömän pääsyn yllä mainittuun, allekirjoitusta koskevaan tietoon Swiftcourtin palvelussa ja heidän henkilökohtaisten, kauppakirjaan kirjattujen sähköpostiosoitteidensa kautta.

Kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet, he saavat pääsyn kahteen asiakirjaan:

  • Allekirjoitetun sopimuksen PDF-versioon, ja
  • Allekirjoitustodistuksen PDF-versioon.

Kauppakirjatodiste sisältää kaiken yllä mainitun tiedon molempien osapuolten allekirjoituksista. Molemmat osapuolet voivat tämän informaation avulla varmistaa, että allekirjoituksia ja kauppakirjaa ei ole muokattu allekirjoittamisen jälkeen. Allekirjoitustodistusta voidaan myös käyttää vahvistamaan kauppakirjan laillinen pätevyys kolmansille osapuolille (pankit, vakuutusyhtiöt jne.).