Swiftcourt logo

Yleiset ehdot

Tervetuloa Swiftcourtiin!

Swiftcourt AB (yritysnumero. 559084–1721), on Ruotsissa rekisteröity osakeyhtiö, laskutusosoitteella Dockplatsen 1, 211 19, Malmö (tästä eteenpäin ”Swiftcourt”, ”me”, “meitä”, tai ”meidän”), joka ylläpitää online-palvelua, joka tarjoaa digitaalisia malleja ostosopimuksiin, sähköiseen allekirjoittamiseen, sopimusten turvalliseen säilyttämiseen ja muita liiketoimiin liittyviä toimintoja verkkosivun swiftcourt.com (”Kotisivu”) kautta tarkoituksenaan auttaa myyjiä ja ostajia tekemään turvallisia liikeasioita.

Kotisivun palvelut tarjotaan sekä yksityishenkilöille (luonnolliset henkilöt) että yrityksille (oikeushenkilöt). Jos käytät Palveluitamme (kuten ne kuvataan alempana) yksityishenkilönä, sinun katsotaan olevan kuluttaja (”Kuluttaja”), jolloin tietyt kuluttajaoikeudelliset säännöt aktivoituvat liikesuhteissamme.

Palveluidemme käyttämisen edellytys siten, kuten ne tässä kuvataan, on että Kuluttajana tai yhtiösi edustajana hyväksyt yleiset ehdot (”Ehdot”), kuten ne kuvataan tässä sopimuksessa (”Sopimus”), jolloin sinusta tulee asiakkaamme (”Asiakas”, ”sinun” ”sinua” tai ”sinä”). Nämä Ehdot muodostavat sitovan Sopimuksen sinun Asiakkaana ja meidän välillämme. Ole hyvä ja lue Ehdot tarkkaan läpi ennen niiden hyväksymistä. Oikeutesi käyttää Palveluitamme edellyttää, että seuraat Ehtoja. Jos käytät niitä ristiriidassa Ehtoihin, pidätämme oikeuden irtisanoa Sopimus välittömästi.

1. PALVELUN KUVAUS

Swiftcourt antaa Asiakkaille pääsy sovellettavissa oleviin digitaalisiin sopimussmalleihin (”Sopimussmallit”), joita voidaan käyttää esimerkiksi: (i) tavaroiden tai Palveluiden ostamiseen tai myymiseen; (ii) vuokrasuhteiden sääntelyyn, tai; (iii) muihin liiketoimiin perustuviin suhteisiin (”Liiketoimet”). Tämän lisäksi annamme pääsyn sähköisen allekirjoituksen työkaluihin, jonka kautta Asiakkaat voivat tehdä Liiketoimissa sopimuksen Sopimusmallien avulla (”Liiketoimisopimus”).

Palveluidemme tarjoaminen ja Sopimusmallien, Liiketoimien, Liiketoimisopimusten työkalut ja Kotisivun muut toiminnot, kuten ne kuvataan näissä Ehdoissa, nimetään yhdessä ”Palveluiden” kanssa ja sisällytetään, jos muutoin ei mainita, Swiftcourtin käsitteeseen.

Esimerkki Palvelun käyttämisestä:

Kaksi osapuolta (osapuoli ”A” ja osapuoli ”B”) ovat sopineet, että A myy tavaran B:lle ja käyttää Swiftcourtia Liiketoimen suorittamiseksi. Sopimusmalliemme avulla Asiakkaat löytävät yhdessä sopimuksen, joka säätelee heidän kanssakäymisensä. A haluaa täten aloittaa sopimuksen, johon B:n tulee liittyä osallistuakseen sen perustamiseen. Luodakseen sopimuksen on kummankin osapuolen ensin hyväksyttävä Ehtomme. Ehdot voidaan hyväksyä seuraavissa tilanteissa: (i) kun Tili (kuten se alempana kuvataan) luodaan, (ii) kun sopimus aloitetaan A:n lailla, kuten esimerkissä edellä, tai (iii); kun osapuoli liittyy sopimukseen, kuten osapuoli B esimerkissä edellä.

Kun sekä A että B ovat hyväksyneet Ehdot, ovat he vapaita luomaan sopimuksen Palvelussa. Sopimus perustetaan siten, että osapuolet Swiftcourtin valmistaman Sopimussmallin mukaisesti valitsevat ne vaihtoehdot ja Ehdot, joita käytetään heidän Liiketoimessaan. Kun osapuolet ovat yhtä mieltä sopimuksen muodosta, he voivat hyväksyä sen sähköisellä allekirjoituksella.

Swiftcourtin allekirjoitusratkaisu autentisoi allekirjoitukset joko Pankkitunnuksen avulla tai varmennuskoodilla, joka lähetetään matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut Kotisivulla. Palvelu täyttää, jos sitä käytetään ohjeidemme mukaisesti, vaatimukset “sähköiselle allekirjoitukselle” Lain § 2 (2000:832) mukaisesti koskien sähköisiä allekirjoituksia. Kun Liiketoimi on suoritettu loppuun, lähetetään Liiketoimisopimuksen PDF-kopio sopimusosapuolille.

Sovittelu

Jos osapuolten välillä on erimielisyyksiä Liiketoimen suhteen Liiketoimisopimuksen tekemisen jälkeen, tarjoamme Asiakkaillemme mahdollisuuden ratkaista riita verkkopohjaisen, itsepalveluun perustuvan välityspalvelumme avulla. Välityksessä me voimme neutraalina kolmantena osapuolena auttaa kosketuspintana ja antaa neuvoja, miten osapuolet voivat päästä eteenpäin. Välitys ei tee juridista neuvontaa ja Swiftcourt vapauttaa itsensä kaikesta vastuusta koskien seuraamuksia, jotka tulevat Asiakkaidemme valitessa käyttää sovittelutoimintoamme.

2. ASIAKKAAN OIKEUS KÄYTTÄÄ PALVELUA

Hyväksymällä nämä Ehdot annamme sinulle oikeuden, näiden Ehtojen mukaisesti ja Sopimusajan aikana, käyttää Palvelua ja sen toimintoja. Palvelu on verkkopohjainen ja tarjotaan Kotisivumme kautta. Olet Asiakkaana yksin vastuussa siitä, että sinulla on tarvittavat työkalut saadaksesi pääsyn Palveluun sekä sen käyttämiseen. Tämä sisältää toimivan verkkoselaimen (esimerkiksi Google Chrome), mahdollisuuden ottaa vastaan varmistuskoodeja Liiketoimisopimusta allekirjoittaessa sekä ohjelmiston pystyäksesi lukemaan Palvelussa allekirjoitetun Liiketoimisopimuksen ja sen jälkeen tallennetun PDF-formaatin (esimerkiksi Adobe Acrobat Reader).

Asiakkaana et saa missään olosuhteissa:

  1. kaupallisesti jäljentää, toistaa, kopioida, myydä, luovuttaa tai käyttää jotakin osaa Palvelusta, Kotisivusta tai muuta omaisuuttamme ilman kirjallista suostumustamme,

  2. käyttää Palvelua tavalla, joka voi johtaa ohjelmiston tai materiaalin siirtämiseen, jakamiseen tai lataamiseen, joka sisältää vahingollisen koodin Palveluun tai toiselle Asiakkaalle,

  3. käyttää Palvelua tavalla, joka sisältää, edistää tai muulla tavoin johtaa jonkinasteiseen laittomaan toimintaan,

  4. käyttää Palvelua tavalla, joka meidän mukaamme voidaan käsittää uhkaavaksi, alentavaksi, rasistiseksi, loukkaavaksi, vulgääriksi tai joka loukkaa toisten Asiakkaiden henkilökohtaista tietosuojaa,

  5. käyttää Palvelua tavalla, joka voi muodostaa turvallisuusriskin, aiheuttaa toimintahäiriön tai muulla tavoin selvästi tarkoittaa Palvelun väärinkäyttöä,

  6. käyttää Palvelua tavalla, joka voi aiheuttaa Swiftcourtille vahinkoa,

  7. ilman kirjallista suostumustamme käyttää Swiftcourtille kuuluvaa tuotemerkkiä tai muuta tunnusmerkkiä tavalla, jota ei käsitellä näissä Ehdoissa.

Jos Asiakkaana toimit ristiriidassa tämän Sopimuksen velvollisuuksiasi kohtaan, meillä on yksipuolinen oikeus irtisanoa välittömästi oikeutesi käyttää Palvelua ilman, että sinulla on oikeutta korvauksiin. Jos Sopimus irtisanotaan rikottuasi tässä mainittuja Ehtoja, pidätämme oikeuden poistaa kaikki tiedot, jotka on säilytetty Tililläsi ja Tiliäsi koskien.

3. TILIN REKISTERÖIMINEN

Luodaksesi tilin Swiftcourtilla (”Tili”), sinun täytyy suorittaa rekisteröinti Kotisivulla. Rekisteröinnin aikana sinua pyydetään antamaan etu- ja sukunimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, maa, jossa asut ja salasana. Ole hyvä ja lue Yksityisyyskäytäntömme [linkki] koskien sitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi ennen kuin luot Tilin. Kun olet rekisteröitynyt, saat vahvistussähköpostin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tili voidaan myös rekisteröidä, kun Asiakas haluaa tehdä Liiketoimisopimuksen kolmannen osapuolen kauppapaikalla, jonka kanssa Swiftcourt tekee yhteistyötä.

4. TILIN TURVALLISUUS

Olet Asiakkaana henkilökohtaisesti vastuussa Tilisi turvallisuudesta sekä kaikista sillä tapahtuvista toimista mukaan lukien, mutta ei pois sulkien, Liiketoimien suorittamisesta sekä Liiketoimisopimuksen tekemisestä. Vastuullasi on säilyttää Tilillesi valitsemasi salasana luottamuksellisena ja jos luulet jonkun asiaankuulumattoman saaneen pääsyn salasanaasi ja/tai Tiliisi, välittömästi ottaa meihin yhteys ja ilmoittaa asiasta.

Jos haluat poistaa Tilisi Swiftcourtilta, ota ystävällisesti meihin yhteyttä support@swiftcourt.com ja autamme sinua niin pian kuin mahdollista.

5. VELOITUKSET JA MAKSUT

Jos muuta ei ole sovittu, maksut Swiftcourtin käyttämisestä tapahtuvat meidän käytäntöjemme ja määrätyn hinnoittelun mukaisesti. Palvelun hinta ilmoitetaan Asiakkaalle ennen Liiketoimisopimuksen perustamista ja vaihtelee riippuen siitä, mitä Sopimussmallia Asiakas valitsee käyttää. Jos mitään hintaa ei ole ilmoitettu ennen Liiketoimisopimuksen perustamista, ei kyseisestä Liiketoimisopimuksesta veloiteta mitään. Kuluttajille suunnattuihin hintoihin sisältyy alv. Yrityksille suunnattuihin hintoihin ei sisälly alv:ia. Swiftcourt pidättää oikeuden muuttaa Palvelun hintaa.

Swiftcourt pidättää oikeuden muuttaa Palvelun hintaa.

Maksut tapahtuvat kolmannen osapuolen maksupalvelutoimittajan Stripen kautta. Sinun voi Asiakkaana olla tarpeen tehdä erillinen sopimus Stripen kanssa maksun suorittamiseksi. Voit Asiakkaana itse valita, haluatko säilyttää maksukorttitietosi Stripella. Swiftcourt ei säilytä eikä sillä ole pääsyä maksukorttitietoihin.

6. TEHTYJEN SOPIMUSTEN SÄILYTTÄMINEN YM.

Swiftcourt tarjoaa Palvelun kautta luotujen Liiketoimisopimusten säilyttämisen. Otamme vastuun säilyttää Liiketoimisopimuksia 2 vuotta siitä, kun ne on tehty, tai ainakin niin kauan kuin yhdellä Liiketoimisopimuksen osapuolista on Tili Swiftcourtilla.

Jos Liiketoimisopimuksen luonut Tili poistetaan, säilytetään Liiketoimisopimusta, kunnes kaikki Liiketoimisopimuksen tehneet Asiakkaat ovat vahvistaneet, että sopimus tulee poistaa. Tili voidaan siten poistaa ilman, että Tiliin liittyvä Liiketoimisopimus poistetaan. Asiakas, joka on poistanut Tilinsä, mutta jonka Palvelussa allekirjoitettu Liiketoimisopimus on tallella, on mahdollista vaatia Asiakkaasta Liiketoimissopimukseen kirjattuja tietoja.

7. TUKI

Me Swiftcourtilla haluamme, että Palvelu toimii käyttäjillemme niin hyvin kuin mahdollista. Jos koet Asiakkaana ongelmia Palvelussamme, tarjoamme tukea arkisin klo 08.00-17.00 välillä:

Kun vastaanotamme tiedon virheestä tai toimintahäiriöstä Palvelussamme, pyrimme parhaamme mukaan etsimään ja korjaamaan virheen kohtuullisessa ajassa. Sinulla ei ole Asiakkaana kuitenkaan mahdollista vaatia korvausta Palvelun virheen tai toimintahäiriön seurauksena.

8. REKLAMAATIO JA VALITUKSET

Jos käytät Palveluitamme, sinulla on Kuluttajana lain määräämä reklaamatio-oikeus kolmen (3) vuoden ajan ostoksestasi. Jos sinulla on Palvelua koskeva valitus, ole hyvä ja ota yhteyttä meihin osoitteessa: support@swiftcourt.com ja autamme sinua niin pian kuin mahdollista.

9. SOPIMUSAIKA

Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi siitä lähtien, kun Asiakas hyväksyy Sopimuksen, kunnes jompikumpi osapuolista irtisanoo sen (”Sopimusaika”).

Sopimus voidaan koska tahansa irtisanoa kirjallisesti Swiftcourtin ja Asiakkaan toimesta [**] päivän irtisanomisehdolla.

Swiftcourt pidättää oikeuden irtisanoa Sopimus ja poistaa Asiakkaalta oikeuden käyttää osaa tai koko Palvelua (mukaan lukien poistaa kaikki Asiakkaasta tallennettu tieto), kun Asiakas on käyttänyt Palvelua ristiriidassa Sopimuksen kanssa. Jos näin tapahtuu, Swiftcourt pidättää oikeuden vaatia korvausta mahdollisista vahingoista, jotka Asiakas on aiheuttanut Sopimusrikkomuksen yhteydessä.

10. PALVELUN MUUTOKSET

Swiftcourt pidättää oikeuden ilman ennakkoilmoitusta Asiakkaalle, oman harkintansa ja päätösvaltansa mukaisesti, muuttaa, lisätä tai poistaa Palvelun toimintoja.

11. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Swiftcourt pidättää oikeuden muuttaa Ehtoja. Jos muutos tapahtuu, sinun on seuraavan kerran kirjautuessasi Palveluumme hyväksyttävä päivitetyt Ehdot ennen Palvelun käyttämistä. Jos et hyväksy muutoksia, sinulla ei ole oikeutta käyttää Palvelua.

Sopimuksen muutokset ilmoitetaan Asiakkaalle joko Kotisivulla tai sähköpostilla ja voidaan hyväksyä Palvelun kautta.

12. TAKUU

Vakuutat, että sinulla on kaikki vaadittavat luvat ja oikeudet tehdä Sopimus. Tämä käsittää sen, että jos käytät Palveluamme Kuluttajana, olet iältäsi yli 18 vuotta sekä, jos käytät Palveluamme oikeushenkilönä, sinulla on oikeus oikeudellisiin toimiin Sopimuksessa yrityksen nimissä.

13. VASTUUNRAJOITUKSET

Swiftcourt tarjoaa ”sellaisenaan” ilman mitään takuita, että Palvelu, sen sisältö tai toiminta, mukaan lukien Sopimussmallien muodostus ja käyttö, ovat Asiakkaan vaatimusten mukaiset tai että Palvelua voidaan käyttää ilman häiriötä tai vikoja. Asiakas on tietoinen, että Swiftcourt Palvelun kautta ainoastaan tarjoaa työkaluja Liiketoimien suorittamiseen ja Liiketoimisopimuksen luomiseen, ja että Asiakas on itse vastuussa Liiketoimisopimuksen muodostamisesta ja sisällöstä.

Swiftcourt ei ole koskaan Sopimusosapuoli Liiketoimisopimuksen tekemisessä. On siten Asiakkaiden itsensä vastuulla muokata sisältöä niin, että se vastaa heidän yhteistä tahtoaan Liiketoimea koskien.

Swiftcourt ei vastaa vahingoista, joko suoraan tai epäsuoraan, jotka aiheutuvat Asiakkaiden käyttäessä Palvelua.

Jos vastuu Swiftcourtille tulee kysymykseen tämän Sopimuksen mukaisesti, on Swiftcourtin korvausvastuu rajoitettu summaan, joka vastaa Asiakkaan suorittamaa maksua Palvelun käyttämisestä.

14. FORCE MAJEURE

Swiftcourt ei ole vastuussa force majeuren tapahtuessa, joka estää Swiftcourtia tarjoamasta Palvelua. Force majeurella tarkoitetaan esimerkiksi sotaa, sotaa muistuttavia tapahtumia, sotilasharjoituksia, terrorismia, mellakkaa, atomi- tai ydinaseohjelmaa, viranomaisen toimea, takavarikkoa, lakkoa, saartoa, yleistä sähkökatkoa, yleistä tieto- tai puhelinliikenteen katkoa tai vastaavaa tapahtumaa.

15. IMMATERIAALIOIKEUDET

Swiftcourt ja/tai sen lisenssinantaja omistavat kaikki oikeudet mukaan lukien immateriaalioikeudet Kotisivuun ja Palveluun kokonaisuudessaan. Mitään Sopimuksen säädöstä ei tule käsittää minkään immateriaalisen oikeuden siirtämiseksi Swiftcourtilta Asiakkaalle tai toiselle osapuolelle.

16. VIESTIT

Swiftcourtilta Asiakkaalle lähetettävät viestit lähetetään ensisijaisesti Asiakkaan antamaan sähköpostiosoitteeseen ja muutoin tekstiviestinä Asiakkaan antamaan puhelinnumeroon. Vastuullasi on antaa voimassa oleva ja oikea sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Vastuullasi on myös ilmoittaa Swiftcourtille mainittujen yhteystietojen muutoksista. Tietojen päivittäminen voi tapahtua joko päivittämällä Tiliäsi tai lähettämällä sähköpostin Swiftcourtille Kotisivulla mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

17. PERUUTUSOIKEUS

Palvelu on internet-pohjainen Palvelu digitaalisella sisällöllä. Asiakkaana hyväksyt, että Palvelu voidaan ainoastaan toimittaa sinulle etänä digitaalisesti tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin kautta. Palvelua ei voida toimittaa fyysisesti.

18. SOVELLETTAVAT LAIT JA RIITATILANTEET

Tämä Sopimus säädetään ruotsalaisen lain mukaan.

Näistä Ehdoista aiheutuvat riitatilanteet käsitellään yleisessä tuomioistuimessa.