Så fungerar det

digital_contract_263x230.png

1. Skapa ett kontrakt

Swiftcourt erbjuder många olika kontraktsmallar som passar olika typer av köp och transaktioner. Välj den som passar din situation.

edit_263x230.png

2. Fyll i kontraktsmallen

När du har skapat en kontraktsmall har vi även skapat en användare åt dig. Du kan fylla i din kontraktsmall direkt eller logga in och göra det senare.

Swiftcourts kontrakt har fler smarta funktioner än vad ett traditionellt papperskontrakt har. Exempelvis kan du direkt bifoga filer i kontraktet.

share_263x230.png

3. Dela med din motpart

Dela kontraktet enkelt med din motpart så att denne kan fylla på med uppgifter samt signera. När du delar kontraktet får din motpart ett email samt ett sms med tillgång till kontraktet.

Tänk på att du inte behöver fylla i kontraktet innan du delar. Du kan dela kontraktet direkt och låta din motpart fylla i uppgifterna.

sign_v2.png

4. Signera kontraktet

När ni har fyllt i alla uppgifter är det dags att signera kontraktet. Signeringen görs precis på ett vanligt papperskontrakt. Signeringen görs i två enkla steg:

  1. Verifiera ditt telefonnummer genom att ange en kod vi skickar till din mobiltelefon via SMS.
  2. Teckna din signatur med fingret eller muspekaren.

Du kan ta bort din signering så länge inte båda parterna har signerat.

När kontraktet väl är signerat av båda parter är det juridiskt bindande.

Läs mer
done_263x230.png

5. Kontraktet är signerat!

När kontraktet är signerat genereras automatiskt en PDF-version som du kan ladda hem direkt på sidan. Den skickas även till din epost.

Självklart sparar Swiftcourt kontraktet åt dig. Logga in på app.swiftcourt.com när du vill för att se ditt/dina kontrakt.

agree.png

6. Medling om något går snett

Om du inte tycker att affären har skötts i enlighet med det ni kom överens kan ni lösa tvisten med Swiftcourt.

Som del av vår tjänst erbjuder vi ett medlingssteg där du kan prata med din motpart för att lösa problemet tillsammans på egen hand.