Så funkar det när du säljer eller köper hästsadel

En Swiftcourt- och Juridika-guide till säkra hästaffärer

Kontraktet och guiden är framtaget i samarbete med hästjurister på Juridika.

Lagval

Vid ett köp blir antingen Köplagen eller Konsumentköplagen gällande.

Det är viktigt att Ni som Säljare och Köpare är noga med att lämna korrekta uppgifter om Ni är privatpersoner eller näringsidkare/företagare, eftersom detta avgör vilken lag som ska gälla för köpet.

Vilken lag gäller?

Säljare Köpare Lag
Företag Företag Köplagen
Privat Företag Köplagen
Företag Privat Konsumentköplagen
Privat Privat Köplagen
Privat + förmedlare Privat Konsumentköplagen

Vad menas med Förmedlare? En förmedlare är en person, näringsidkare, som hjälper en privat Säljare att t ex visa Hästen för intressenter. Konsumentköplagen gäller även om avtal och betalning inte gått via Förmedlaren. Tänk på att annonsering på sociala medier kan göra att Förmedlaren anses vara näringsidkare/företagare eftersom man kan räknas som företagare enligt köprättsliga regler även om det inte finns ett registrerat företag (skatterättsliga regler). Förmedlaren är solidariskt ansvarig för Säljarens skyldigheter, Köparen kan alltså kräva antingen Säljaren eller förmedlaren på återbetalning.

Köplagen är dispositiv vilket innebär att avtalet gäller framför lagen. Det man kommit överens om i avtalet är det som gäller!

Konsumentköplagen är tvingande till Köparens fördel och går ej att avtala bort. Lagen gäller alltså före avtalet. Det går dock att avtala om villkor som är mer fördelaktiga för Köparen än vad konsumentköplagen föreskriver.

Det är viktigt att veta om det är köplagen eller konsumentköplagen som gälle. Beroende på vilken lag som gäller för köpet är det olika regler för bl.a.:

  • Hur omfattande Säljarens upplysningsplikt är, alltså vad Säljaren behöver informera Köparen om,
  • Hur omfattande Köparens undersökningsplikt är, d.v.s hur mycket Köparen behöver kontrollera sadeln
  • Hur snabbt Köparen måste reklamera ett fel på Hästen till Säljaren,
  • Vem som har bevisbördan för att felet fanns vid avlämnandet,
  • Vilka friskrivningar som kan göras,
  • Vad som kan regleras i det skriftliga avtalet.

I konsumentköplagen finns den så kallade sexmånaders-regeln.Ett fel som upptäcks på en vara inom sex månader från avlämnandet förutsätts ha funnits vid köpet. Det blir då Säljaren som ska visa att felet inte fanns vid avlämnandet. Om ett fel upptäcks efter sex månader från köpet är det Köparen som ska visa att ett fel fanns vid avlämnandet.

Enligt köplagen är det alltid Köparen som sa visa att felet fanns vid avlämnandet.

Behöver Du mer vägledning kring vilken lag som gäller vid just Ditt köp eller Din försäljning? Kontakta oss på Juridika på 040 23 21 11 eller info@juridika.se.