1. Generell information

1.1 Swiftcourt AB, med organisationsnummer 559084-1721 och med registreringsadressen Dockplatsen 1, 211 19 Malmö (“Swiftcourt” “vi” or “oss”). Detta dokument innehåller en policy för hur Swiftcourt samlar in, lagrar, behandlar och använder sig av personlig data (“Privacy Policy”). Denna Privacy Policy gäller när du registrerar ett konto och använder vårt kontrakt via vår applikation som en kund (“Tjänsten”). Swiftcourt är Controller av din personliga data när du använder Tjänsten då vi bestämmer hur och för vilket syfte dina personliga data är behandlad.

1.2 Alla definitioner i denna Privacy Policy ska tolkas i enlighet med gällande dataskydds-lagstiftning som hänvisar till Dataskyddsförordningen (SFS 2018:218) samt General Data Protection Regulation (Regulation no. 2016/679) och Directive on Privacy and Electronic Communications (Directive 2002/58/EC), samt nationella implementationer och relaterade nationell lagstiftning.

2. Behandlad data

2.1 Vi kommer att behandla följande personuppgifter om dig:

 • namn;
 • e-postadress;
 • telefonnummer;
 • IP-adress;
 • adress;
 • dina kontrakt och dina personliga uppgifter i ett sådant kontrakt;
 • bankkonto-information;
 • registreringsnummer (ex. för bilen, motorcykeln, båten, etc.);
 • ditt personnummer; och
 • Ad-ID från annonsen på marknadsplatsen; och
 • timestamps på specifika event i användarresan.

2.2 Vi saknar möjlighet att tillhandahålla Tjänsten om du inte delar med dig av dina personuppgifter som nämns i (a)-(k). Personuppgifterna tillhandahålls antingen direkt av dig, eller samlas in från marknadsplatsen där annonsen är listad.

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt dess lagliga grund

3.1 Vi behandlar personuppgifterna som listats ovan med följande syften:

 • för att administrera ditt konto och tillhandahålla tjänsten behöver vi behandla ditt namn, din epost-adress och ditt telefonnummer, behandlingen är nödvändig för att fullgöra kontraktet med dig;
 • för att tillhandahålla Tjänsten behöver vi behandla din IP-adress och dina kontrakt, inklusive innehållit i kontrakten, behandlingen är nödvändig för att fullföra kontraktet med dig;
 • vi behandlar dina personuppgifter som du har tillhandahållet i din annons på marknadsplatsen. Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter när du har begärt att vi ska förifylla ett kontrakt med sådan information. Det legala syftet med detta är att erbjuda dig en tjänst där du sparar tid och energi genom att information fylls i automatiskt;
 • vi behandlar din adress när det behövs för att fullgöra ett kontrakt mellan dig och en annan användare. Det legala syftet är att möjliggöra för dig att ingå ett juridiskt bindande kontrakt med en annan användare;
 • vi behandlar registreringsnumret (ex. bil, motorcykel, båt, etc.) när det behövs för att fullgöra ett kontrakt mellan dig och en annan användare. Det legala syftet är att möjliggöra för dig att ingå ett juridiskt bindande kontrakt med en annan användare;
 • vi behandlar information om ditt bankkonto när det behövs för att fullgöra ett kontrakt mellan dig och en annan användare. Det legala syftet är att möjliggöra för dig att ingå ett juridiskt bindande kontrakt med en annan användare;
 • för att förse användare som innehar ett svenskt personnummer med tjänsten ”Mobilt BankID”, behandlar vi ditt svenska personnummer. Det legala syftet är att förse användare med en säker Tjänst och möjliggöra identifiering av din identitet och elektronisk signering;
 • genom att acceptera att använda en tilläggstjänst, antingen i kontraktssteget, signeringssteget eller i kontraktsöversikten, godkänner du att vi överför ditt namn, telefonnummer, epost-adress, adress och bankkonto-information till tjänsteleverantören. Detta kan också omfatta motpartens information i kontraktet;
 • genom att acceptera att använda en tilläggstjänst, antingen i kontraktssteget, signeringssteget eller i kontraktsöversikten, godkänner du att vi överför registreringsnumret (ex. bil, motorcykel, båt, etc.) till tjänsteleverantören; och
 • för att fullgöra kraven i Qualified Electronics Signatures Act (SFS 2000:832), behandlar vi ditt namn, telefonnummer och innehållet i kontraktet.
 • vi behandlar Ad-ID från marknadsplatsen. Behandlingen är nödvändig för att tillhandahålla en smidig kontraktsprocess genom att fylla i kontraktet med information från annonsen automatiskt.
 • vi behandlar timestamps på specifika event i användarresan. Det är nödvändigt för att tillhandahålla en trygg och säker tjänst och förhindra samt förebygga bedrägerier.

3.2 Du har också möjligheten att ta tillbaka ditt tidigare lämnat samtycke. Tillbakadragandet av ditt samtycke påverkar inte den lagliga behandlingen baserad på samtycket som lämnats tidigare, och vi kan fortsätta behandlingen av personuppgifter på andra juridiska grunder.

3.3 Om du motsätter dig behandlingen av dina personuppgifter som är baserad på allmänna intresse eller det legala intresset för en controller, kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för dessa syften om vi misslyckats med att tillhandahålla tillräcklig support av vår behandling.

4. Delning av personuppgifter

4.1 Vi delar och överför dina personuppgifter till våra partners, tjänsteleverantörer och andra relevanta tredjeparter, t.ex. marknadsplatser, tillsynsmyndigheter, försäkringsbolag, banker, medlemsorganisationer, bilhandlare, säkerhetsbolag, tjänsteleverantörer av hosting etc., för den sistnämnda endast inom EU/EEA.

Vi delar och överför personuppgifter till följande tjänsteleverantörer och med följande syfte:

Vid användning av olika tilläggstjänster, delar vi dock endast personuppgifter till tredjepart efter att vi har inhämtat ditt samtycke, tex. genom att du accepterar att använda en av våra tilläggstjänster. Vi delar dock ad-id och timestamps tillbaka till marknadsplatsen. Det enda syftet med datadelningen är att möjliggöra för marknadsplatsen att identifiera transaktionscyklar, och på så vis förbättra köp- och säljupplevelsen på marknadsplatsen.

4.2 När du besöker vår hemsida, kan du bli dirigerad till andra webbplatser där dina personuppgifter kan behandlas utanför vår kontroll. Privacy policyn för den andra webbplatsen reglerar behandlingen av dina personuppgifter på den webbplatsen.

5. Besvara legala krav och förebygga skada

5.1 Vi kan tillgå, bevara och dela dina personuppgifter som svar på ett juridiskt krav (såsom en husrannsakningsorder, domstolsbeslut eller något liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förebygga och adressera bedrägerier eller annan olaglig aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare. Det gäller även pågående utredningar.

5.2 Vi delar din epost-adress, IP-adress samt browser och enhets-ID med SEON technologies Lt (www.seon.io) i relation med att en användare skapas i vår Tjänst, för att upptäcka, förhindra och bemöta bedrägerier och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare från ekonomisk skada och identitetsstöld.

SEON lagrar datan under obestämd tid på sina servrar på Irland, och behandlar datan genom att köra adress-checkar mot domäner, sociala medie-register samt publika IP-adress-register. För att radera den data som har delats med SEON, vänligast kontakta vår support för assistans alternativt ta kontakt med SEON direkt med SEON Support.

5.3 Med det enda syftet att förhindra bedrägerier, kan vi i vissa fall dela din IP-adress och plats, Internetleverantör, e-postadress och domäninformation till berörda tredje parter, t.ex. marknadsplatser, vid tidpunkten då en användare skapas i vår tjänst. Tredje part kan lagra uppgifterna på obestämd tid, men behandlar endast uppgifterna med syftet att förhindra bedrägerier på deras sida.

6. Cookies, pixels och andra system-teknologier

6.1 Vi samlar information genom att använda teknik såsom cookies, pixlar och lokal lagring (på din browser eller enhet). För information om hur vi behandlar denna typen av teknologier, vänligen läs vår cookie policy (tillgänglig här Cookie policy.

7. Retention

7.1 Vi lagrar ditt namn, din epost-adress, telefonnummer, kontrakt och annan information som du har tillhandahållit oss i dina kontrakt så länge du har ett konto. Om du önskar att radera ditt konto, kommer vi att radera dina personuppgifter som vi nämnt ovan.

7.2 Vi lagrar dina kontrakt åt dig som en del av Tjänsten så länge du har ett konto hos oss. Innan du raderar ditt konto, kommer vi alltid att fråga dig om du önskar att kontrakten ska också raderas. Detta då vi lagrar originaldokumentet och då det enligt Köplagen (SFS 1990:931) regleras att parterna i kontraktet har reklamationsrätt i två (2) år.

7.3 Vi lagrar och behandlar din IP-adress så länge du har ett kontrakt lagrat hos oss och till dess du önskar radera ett kontrakt som är associerat med din IP-adress.

8. Dina rättigheter

8.1 Du har rätt att ta tillbaka ditt samtycke som du tidigare lämnat. Tillbakadragandet av ditt samtycke påverkar inte den lagliga behandlingen baserad på samtycket som lämnats tidigare, och vi kan fortsätta behandlingen av personuppgifter på andra juridiska grunder.

8.2 Du har rätt att begära tillgång till ytterligare information angående behandlingen av dina personuppgifter, eller begära att vi rättar, korrigerar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också göra en invändning om hur vi behandlar dina personuppgifter.

8.3 Om behandlingen är baserad på legala grunder, samtycke eller fullgörandet av ett kontrakt har du rätt till dataöverflyttning. Detta innebär att du har möjlighet att få personuppgifterna som du har tillhandahållit till oss, i ett strukturerad format som kan läsas av en maskin, med rätt att flytta personuppgifterna till andra controllers.

9. Kontakt

9.1 För att nyttja dina rättigheter, eller ifall du har några frågor gällande vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta vår Data Protection officer (DPO) Johan Hedén Hultgren på följande epost-adress: dpo@swiftcourt.se, Dockplatsen 1, 211 19 Malmö. I din epost eller i ditt brev, vänligen uppge ditt fulla namn, din epost-adress du använt i Tjänsten samt övrig information som Swiftcourt behöver för att hantera din förfrågan.

9.2 Om du har några klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter, kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du finner mer om din lokala tillsynsmyndighet här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

10. Meddelande om ändring i vår privacy policy

10.1 Om vi gör några ändringar till vår Privacy Policy, meddelas du när du loggar in i Tjänsten. Om ditt samtycke krävs för de ändringar som gjorts, ser vi till att du får ytterligare information i proportion till vad som är behövligt sett till omständigheterna, samt ber dig om ditt samtycke i enlighet med gällande lagstiftning.