Bilförsäkring

Hur betalar du dina bilkostnader om du blir sjuk eller arbetslös?

Med en försäkring från No Worries behöver du inte tänka på det. No Worries är försäkringsförmedlaren som gör det möjligt att trygga vardagen. Om du blir arbetslös eller arbetsoförmögen kan du få 3.000 kronor i månaden i upp till ett år för att täcka dina bilkostnader. Tjänsten är tillgänglig direkt i ditt digitala Swiftcourtkontrakt. Två flugor i en smäll!

1080x1080-noworries-prisexempel-bil.png

Försäkra dina bilkostnader

Med No Worries försäkring Sluta Aldrig Rulla kan du sluta oroa dig för att inte ha råd med bilen. Försäkringen ger dig 3 000 kronor varje månad i upp till ett år vid arbetslöshet eller långvarig arbetsoförmåga. Leasingkostnader, nya vinterdäck eller bensin – det är helt upp till dig hur du vill använda pengarna. Du behöver bara ha haft försäkringen i 180 dagar för att kunna nyttja den vid arbetslöshet och 30 dagar vid arbetsoförmåga.

Tänk på att försäkringen ger dig ett grundskydd och är ett komplement till övriga försäkringar. Försäkringen gäller som längst i 12 månader per arbetsoförmåga eller arbetslöshet och ger dig en möjlighet att få ett stöd i din vardagsekonomi.

Produktfaktablad

För- och efterköpsinformation

Fullständiga villkor

Tillgänglig i ditt digitala kontrakt

Ett digitalt kontrakt från Swiftcourt fyller du och din motpart i gemensamt på datorn, mobilen eller surfplattan. I kontraktet hittar du relevanta fält för just det du ska köpa, men även noggrant utvalda erbjudanden. Försäkringen från No Worries lägger du till genom att tacka ja till erbjudandet i ditt kontrakt.

Du signerar tryggt och enkelt med Mobilt BankID och kan därefter skriva ut kontraktet om du känner för det! Vi lagrar kontraktet åt dig på våra servrar, där både du och din motpart kan hitta det men ingen av er göra ändringar efter att det signerats. På så vis kan du vara säker på att kontraktet förblir giltigt och fritt från manipulation! Bättre blir det faktiskt inte!

Vanliga frågor

→ Vem kan teckna försäkringen?

För att teckna några av No Worries försäkringar behöver du uppfylla följande villkor:

Du har fyllt 18 år men inte 64 år.

Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.

Du är fullt arbetsför, se begreppsförklaring i försäkringsvillkoren.

Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till svenska socialförsäkringsförmåner.

Du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

→ Hur lång tid måste jag ha haft försäkringen för att ha rätt till ersättning?

Vid arbetslöshet gäller att du ska ha haft försäkringen i 180 dagar före det att du får information om uppsägning.

Vid arbetsoförmåga gäller att du ska ha haft försäkringen i minst 30 dagar före det att du blir arbetsoförmögen. För både arbetsoförmåga och arbetslöshet gäller att din ersättning kan börja betalas ut 30 dagar efter att du blivit arbetsoförmögen eller förlorat jobbet. Den betalas då ut retroaktivt från dag 15 av din arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

→ Varför erbjuder Swiftcourt No Worries försäkring?

Vi jobbar för att du ska kunna handla av privatpersoner när som helst, var som helst – utan risk, bedrägeri eller osäkerheter. Därför erbjuder vi noggrant utvalda tjänster som gör din handel tryggare och enklare i våra kontrakt. Att vi samarbetar med just No Worries försäkringar är för att kunna erbjuda dig ett sätt att försäkra din vardag om du skulle bli arbetsoförmögen eller arbetslös.

Att erbjuda No Worries försäkringar är helt enkelt ett sätt att göra det enklare för dig att skydda dina prylar! En no-brainer, tycker vi!

→ Vad gäller vid arbetslöshet?

Du ska ha varit tillsvidareanställd i minst 6 månader (om minst 17 timmar per vecka) vid tecknandet av försäkringen. För att få ersättning ska du ha omfattats av försäkringen i minst 180 dagar (kvalificeringstid) innan du fick kännedom om uppsägningen, samt månatligen kunna styrka dina utbetalningar från din A-kassa. Om du ej är mer medlem i någon A-kassa ska du skicka in påskrivet intyg från Arbetsförmedlingen varje månad.

Ersättningen är för varje dag som du är arbetslös 1/30 av försäkringsbeloppet, dock högst 13.000 kr per månad, även om du har fler försäkringar hos oss.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

→ Vad gäller för mig som är egenföretagare?

Du kan teckna No Worries försäkringar som egenföretagare, både om du har enskild firma eller aktiebolag. Du ska ha varit egenföretagare under minst 6 månader och vara ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa.

→ Vad gäller om jag är permitterad?

Du kan teckna No Worries försäkringar om du är korttidspermitterad, förutsatt att du arbetar minst 17 timmar per vecka. Du ska inte heller ha kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

→ Vad gäller vid arbetsoförmåga?

Förutsatt att du omfattats av försäkringen i minst 30 dagar (kvalificeringstid) innan du blev arbetsoförmögen har du rätt till ersättning om du drabbas av hel arbetsoförmåga eller vid vård av nära anhörig.

Förutsatt att du har varit arbetsoförmögen under 30 dagar (karenstid) lämnas ersättning från den 15:e dagen av din arbetsoförmåga. Ersättningen är för varje dag som du är arbetsoförmögen 1/30 av försäkringsbeloppet, dock högst 13.000 kr per månad, även om du har fler försäkringar hos oss. Du måste under sjukperioden stå under fortlöpande läkartillsyn och iaktta läkarens föreskrifter och anvisningar. För varje sammanhängande period av hel arbetsoförmåga betalas ersättning under maximalt tolv månader.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.