Mobilförsäkring

Visst är det jobbigt när saker som ska funka inte gör det?

Vi vet! Därför samarbetar vi med No Worries, försäkringsbolaget som gör det möjligt att trygga vardagen. Med No Worries försäkrar du enkelt din mobil via ditt Swiftcourtkontrakt!

3000x3000-prisexempel-noworries-29.png

Försäkring för allt som rör din mobiltelefon

Med No worries försäkring Ring Surfa Ring kan du betala din mobilräkning, införskaffa nya AirPods eller laga din skärm även om du blir långvarigt sjuk eller arbetslös. Försäkringen ger dig 500 varje månad i upp till ett år. Du behöver bara ha haft försäkringen i 120 dagar för att kunna nyttja den vid arbetslöshet – och 30 dagar vid sjukdom.

Tänk på att försäkringen ger dig ett grundskydd och är ett komplement till övriga försäkringar. Försäkringen gäller som längst i 12 månader och ger dig en möjlighet att få ett stöd i din vardagsekonomi.

Produktinformationsdokument

Förköpsinformation

Fullständiga villkor

Vanliga frågor

→ Vem kan teckna försäkringen?

För att teckna några av våra försäkringar behöver du uppfylla följande villkor:

Du har fyllt 18 år men inte 64 år.

Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.

Om du är egenföretagare sedan minst 6 månader och är ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa.

Du är fullt arbetsför, se begreppsförklaring i försäkringsvillkoren.

Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till svenska socialförsäkringsförmåner.

Du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

→ Hur lång tid måste jag ha haft försäkringen för att ha rätt till ersättning?

Vid arbetslöshet gäller att du ska ha haft försäkringen i 120 dagar före det att du får information om uppsägning.

Vid sjukdom gäller att du ska ha haft försäkringen i minst 30 dagar före det att du blir sjuk. För både sjukdom och arbetslöshet gäller att din ersättning kan börja betalas ut 30 dagar efter att du blivit sjuk eller förlorat jobbet.

→ Varför erbjuder Swiftcourt No Worries försäkring?

Här ska det stå ett svar som går att klicka fram....

→ Vad gäller vid arbetslöshet?

Du ska ha varit tillsvidareanställd i minst 6 månader (om minst 17 timmar per vecka) vid tecknandet av försäkringen. Efter tecknandet kan du byta anställningsform – men om du har en tidsbegränsad anställning vid tiden för arbetslösheten får du ersättning fram till den dagen anställningen skulle tagit slut. Om du är provanställd vid tiden för arbetslösheten får du ersättning så länge provanställningen skulle ha pågått. För att få ersättning ska du månatligen kunna styrka dina utbetalningar från din A-kassa. Om du ej är mer medlem i någon A-kassa ska du skicka in påskrivet intyg från Arbetsförmedlingen varje månad.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

→ Vad gäller för mig som är egenföretagare?

Du kan teckna No Worries försäkringar som egenföretagare, både om du har enskild firma eller aktiebolag. Du ska ha varit egenföretagare under minst 6 månader och vara ansluten till en erkänd arbetslöshetskassa.

→ Vad gäller om jag är permitterad?

Du kan teckna No Worries försäkringar om du är kortidspermitterad, förutsatt att du arbetar minst 17 timmar per vecka. Du ska inte heller ha kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

→ Vad gäller vid sjukdom?

Du får ersättning enligt försäkringen i händelse av 100% arbetsoförmåga. Ersättning betalas inte vid arbetsoförmåga som beror på psykisk åkomma, ryggproblematik som inte bekräftats via någon form av röntgen och problem som uppstått på grund av normal graviditet. Symptomen får inte ha varit synliga eller har funnits inom 12 månader innan försäkringen började gälla. Du ska ha haft försäkringen i minst 30 dagar före det att du blir sjuk, och du har rätt till ersättning när du har varit sjuk i 30 dagar. För att få ersättning ska du månatligen kunna styrka dina utbetalningar från Försäkringskassan.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.