blue-lp-bg.jpg

Swiftcourt för företag

Trygga dina affärer med skräddarsydda digitala avtal och effektiv tvistelösning online.

Kontakta oss
Swiftcontracts

Flexibla digitala kontrakt skräddarsydda för ditt och dina kunders och partners behov.

Vi föreställer oss en värld där utskrivna kontrakt är lika konstigt och udda som att skicka ett fysiskt vykort.

Swiftcourt skapar kontrakt tillsammans med våra juridiska partners för att uppfylla de juridiska krav för varje enskild affär.

Swiftsign

Swiftcourt erbjuder en robust juridisk lösning, där varje kontrakt enkelt signeras med en mobiltelefon.

E-signaturer växer globalt tack vare dess enkelhet. Vi vill erbjuda dig och dina kunder den enkelheten i er avtalsprocess.

Som en del av kontraktet fyller du och dina kunder i er email och ert telefonnummer. Telefonnumret används därefter för att signera kontraktet.

Swiftcourt

Swiftcourts tvistelösningsplattform är uppbyggd av två steg; Förlikning och skiljeförfarande.

Swiftcourt grundades från en önskan om att rättvisa ska vara tillgängligt för alla. Inte bara för affärer som är tillräckligt stora för att motivera en dyr och långsam process i domstolssystemet.

Swiftcourts tvistelösning är uppdelad i två steg. I förlikningssteget erbjuds parterna en chans att på egen hand komma överens och hitta en lösning på tvisten. Om parterna, i ett ovanligt fall, inte kan komma överens, kan någon av parterna välja att inleda en process på Swiftcourts plattform för skiljeförfarande. Swiftcourts tvistelösningsprocess är snabb och enkel och på under 6 veckor är tvisten löst med en juridisk bindande dom.