Swiftcourt's Konflikthantering

Trygg Betalning med Swiftcourt
Motparter använder sina mobiltelefoner

Hur man hanterar en tvist

Starta ett klagomål

Om du använder eller har använt Trygg Betalning med Swiftcourt kan du använda vår tjänst för konflikthantering. Tjänsten är inriktad på konfliktlösning mellan parter i tvist.

Begär medling

Om du och din motpart inte kan nå en lösning på egen hand, kan ni be om medlingshjälp från Swiftcourt. Klicka på knappen "Begär hjälp" så kommer en representant från Swiftcourt att göra sitt bästa för att hjälpa er hitta en lösning.

Gå till domstol

Om tvisten förblir olöst efter medling kan du göra en stämningsansökan mot din motpart.

Kan kontraktet bli hävt?

Det är viktigt att komma ihåg att signerade kontrakt är juridiskt bindande och bör genomföras. Om båda parter är överens om att häva ett kontrakt eller om en av parterna inte fullgör sina skyldigheter enligt kontraktet, kan kontraktet hävas.

Läs mer i vårt hjälpcenter.

Notera: Swiftcourt markerar inte kontrakt som aktiva eller hävda, därför är det upp till dig och din motpart att dokumentera att ni har kommit överens om att häva kontraktet.

En perosn suddar detaljer i kontraktet
Illustrated product demo

Hur man startar ett klagomål

När du använder/har använt Trygg Betalning med Swiftcourt kan du använda konflikthanteringstjänsten, som är tillgänglig oavsett vilket steg i transaktionsprocessen ni befinner er i.

Du kan starta ett klagomål genom att klicka på knappen högst uppe i ditt kontrakt. Efter att ha klickat på knappen kommer du att bli ombedd att välja en anledning till klagomålet och en möjlig lösning.

Du kommer också att bli ombedd att beskriva problemet och kommer att ha möjlighet att lägga till bilagor.

Läs mer i vårt hjälpcenter.

Illustrerad produktdemo
Illustrated person writing on a paper scroll

Etikett

Du skall... kommunicera som du vill. Men vi har skrivit ner några tips som har visat sig främja konstruktiv dialog och öka chanserna för att nå en lösning.

Tips:

1. Var vänlig och artig
Trots att det är en tvist som du försöker lösa är det viktigt att du kommunicerar med din motpart på ett respektfullt sätt. Det handlar om att ha en artig ton och undvika en kränkande ton.

2. Lyssna noga
Försök att verkligen lyssna på argumenten från din motpart så att du förstår deras perspektiv. På det sättet kan ni komma fram till den bästa lösningen.

3. Var tydlig och kortfattad
När du kommunicerar online är det relativt lätt att missförstå varandra. För att förhindra detta är det viktigt att dina meddelanden är tydliga och koncisa.

Illustration av en person som skriver på en skriftrulle

Hur kan Swiftcourt hjälpa?

Vi erbjuder medling till parter som hamnar i en tvist. Medlingen är tillgänglig via vår tjänst för konflikthantering och är i huvudsak en förhandling assisterad av en av våra representanter.

Vår representant agerar som en neutral tredje part och övervakar informationsutbytet, samtidigt som hen försöker hjälpa parterna att hitta gemensam grund och en lösning som tillfredställer alla.

Medlingen är en icke-bindande procedur och vår representant kommer att lämna beslutsmakten till er. Med detta sagt, tror vi starkt att det är i allas intresse att hitta en lösning under medlingsprocessen istället för att gå till domstol.

En glad Swiftcourt medarbetare som pekar
Grey piggy bank

Vad händer när köpesumman har nått Escrow-kontot

Om köpesumman är i escrow-kontot när tvisten uppstår, kommer vi att initiera en utbetalning till antingen köparen eller säljaren beroende på vilka bevis som tillhandahålls.

Eftersom vi inte har juridiskt mandat att avgöra vilken part som har rätt i tvisten, är utbetalningen inte ett juridiskt bindande beslut. Om en part inte är nöjd med resultatet kan de lämna in en stämningsansökan till tingsrätten för ett slutgiltigt beslut.

Läs mer i vårt hjälpcenter.

En grå spargris

Om tvisten inte kan lösas

Om ni inte kan lösa tvisten med medlingshjälp från Swiftcourt kan du lämna in en stämningsansökan mot din motpart.

Vi rekommenderar dock alltid att söka en lösning tillsammans med din motpart. Att vända sig till domstol är mycket tidskrävande och kan kosta mycket pengar.

Om du fortfarande överväger att ta det till domstol, läs mer om att lämna in en stämningsansökan här.

Ett tingshus med en sköld framför