blue-content-bg.jpg

Megling med Swiftcourt

Swiftcourts meglingstjeneste hjelper deg å løse konflikter

complaint_exclamation.png

1. Klage

Dersom noe går galt med handelen, kan du benytte deg av Swiftcourts meglingsplattform og løse konflikten sammen med din motpart. Først sender du inn en klage gjennom Swiftcourts klagesystem.

  1. Logg inn på app.swiftcourt.com og gå til din kontrakt.
  2. Trykk Start Klage øverst i høyre hjørne.
  3. Velg blant feilbeskrivelsene som er basert på kontrakten.
  4. Beskriv hva som gikk galt og last opp relevante dokumenter, samtidig som du angir hvordan du ønsker at saken skal løses.
  5. Etter at du har sendt din klage, vil din motpart bli bedt om å delta og diskutere klagen gjennom Swiftcourts meglingsplattform.
agree.png

2. Diskuter saken

Du og din motpart kan nå diskutere saken på Swiftcourts meglingsplattform. Beskriv de ulike synsvinklene/standpunktene, og prøv å løse saken/komme til enighet på egen hånd. Du kan bruke klagen som et utgangspunkt i saken, men også komme med nye alternativer til løsning.

Dersom dere/du trenger støtte i samtalen, kan du be Swiftcourt om hjelp til både deg selv og din motpart i diskusjonen.

handshake.png

3. Komme til enighet

Så snart du og din motpart er kommet til enighet, kan du markere klagen som “Løst”. Ved behov kan Swiftcourt helpe deg med å opprette en ny kontrakt basert på den nye avtalen.

Dersom du og din motpart ikke kommer til enighet gjennom Swiftcourts meglingsplattform, kan du be oss/Swiftcourt om råd til hvordan du skal gå videre med saken.