blue-lp-bg.jpg

SWIFTCOURT FOR BEDRIFTER

Opprette kontrakt, signere avtaler digitalt – og effektiv tvisteløsning på nettet.

Kontakt oss
Swiftcontracts

Fleksible digitale kontrakter skreddersydd for deg, dine kunder og partneres behov.

Vi tenker oss en verden der den trykte kontrakten er like merkelig og unaturlig som det å sende en fysisk faktura.

Swiftcourt utvikler kontrakter med våre juridiske partnere for å møte de juridiske kravene til den enkelte bedrift.

Swiftsign

Swiftcourt tilbyr en solid juridisk løsning der alle kontrakter enkelt kan signeres med mobiltelefon eller PC.

E-signatur er på fremmarsj over hele verden på grunn av sin enkelhet. Vi ønsker å tilby deg og dine kunder denne enkelheten i deres avtaleprosess.

Det kreves at begge parter oppgir e-postadresse og telefonnummer. Telefonnummeret blir så brukt til å signere kontrakten.

Swiftcourt

Swiftcourts løsning for tvister består av to trinn: forlik og voldgift.

Swiftcourt ble grunnlagt ut fra et ønske om at rettferdigheten skal være tilgjengelig for alle – ikke bare for transaksjoner som er store nok til å rettferdiggjøre en dyr og langsom prosess i rettssystemet.

Swiftcourt tvisteløsning er delt inn i to faser. I forliksprosessen blir partene tilbudt en mulighet til å komme til enighet og finne en løsning på tvisten selv. Dersom partene ikke kan bli enige, kan en av partene velge å starte en prosess med Swiftcourts mulighet for voldgift. Swiftcourts tvisteløsningsprosess er rask og enkel med en behandlingstid på seks uker.

ä'å '