1. Generelt

1.1 Swiftcourt AB , registreringsnummer 5559084-1721, med registrert adresse på Dockplatsen 1, 211 19, Malmö, Sverige (“Swiftcourt”, “vi” eller “oss”). Dette dokumentet er en erklæring om Swiftcourts behandling av personopplysninger (“Personvernerklæring”). Denne personvernerklæringen gjelder når du registrerer en konto og som kunde bruker våre kontrakter gjennom vår tjeneste (“Tjenesten”). Swiftcourt er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger når du bruker Tjenesten, da det er vi som bestemmer hvordan og til hvilke formål dine personopplysninger behandles.

1.2 Alle definisjoner i denne personvernerklæringen skal tolkes i samsvar med gjeldende personvernregelverk, se Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), personvernforordningen (forordning 2016/679 – “GDPR”), Direktivet om personvern og elektronisk kommunikasjon (direktiv 2002/58/EF), samt nasjonale implementeringer og tilhørende nasjonal lovgivning.

2. Personopplysninger vi behandler

2.1 Vi behandler følgende personopplysninger om deg:

 • navn;
 • e-postadresse;
 • telefonnummer;
 • IP-adresse;
 • adresse;
 • dine kontrakter og eventuelle personopplysninger angitt i kontraktene;
 • bankkontoinformasjon;
 • registreringsnummer (f. eks. av bil, motorsykkel, båt, etc.);
 • fødselsnummer eller d-nummer,
 • Ad-ID fra annonsen på markedsplassen; og
 • tidsstempler på spesifike hendelser i brukerreisen.

2.2 Vi kan ikke gi deg tilgang til Tjenesten uten at du oppgir personopplysningene i punkt (a) – (d) ovenfor. Personopplysningene blir enten gitt til oss direkte fra deg, eller hentet fra markedsplassen hvor du plasserte annonsen din.

3. Formålet med og grunnlaget for behandlingen

3.1 Vi behandler personopplysningene som er angitt ovenfor innenfor følgende formål:

 • For å administrere kontoen din og levere Tjenesten trenger vi å behandle navn, e-postadresse og telefonnummer. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg;
 • For å levere Tjenesten trenger vi å behandle IP-adressen din og kontraktene dine, inkludert innholdet i kontraktene. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg;
 • Vi behandler personopplysninger som du har oppgitt i annonsen din på markedsplassens nettside. Vi behandler bare de personopplysningene som du har bedt om at vi forhåndsutfyller i kontrakten. Vi vurderer vår berettigede interesse til å tilby en effektiv og tidsbesparende tjeneste ved at enkelte personopplysninger er forhåndsutfylt, til å veie tyngre enn hensynet til personvernet;
 • Vi vil dele dine signerte kontrakter og ditt registreringsnummer (f.eks. fra bil, motorsykkel, båt, etc.) med markedsplassen når kontrakt er signert. Dette er for at du skal få tilgang til og ha oversikt over dine kontrakter, og dine kjøp og salg. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å gi deg denne tjenesten. Vi vurderer vår berettigede interesse i å gi deg tilgang til, og oversikt og kontroll over dine kontrakter, kjøp og salg til å veie tyngre enn hensynet til personvernet.
 • Vi vil behandle adressen din når det er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og en annen bruker. Vi vurderer vår berettigede interesse til å gjøre det mulig for brukere å inngå avtaler med andre brukere til å veie til å veie tyngre enn hensynet til personvernet;
 • Vi vil behandle registreringsnummeret ditt (f. eks. fra bil, motorsykkel, båt, etc.) når det er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og en annen bruker. Vi vurderer vår berettigede interesse til å gjøre det mulig for deg å inngå avtaler med andre brukere til å veie tyngre enn hensynet til personvernet;
 • Vi vil behandle bankkontoen din når det er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og en annen bruker. Vi vurderer vår berettigede interesse til å gjøre det mulig for deg å inngå avtaler med andre brukere til å veie tyngre enn hensynet til personvernet;
 • Vi vil behandle betal/kredit-kortinformasjonen din når det er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og en annen bruker. Vi vurderer vår berettigede interesse til å gjøre det mulig for deg å inngå avtaler med andre brukere til å veie tyngre enn hensynet til personvernet;
 • For å tilby våre brukere som har norsk fødselsnummer tjenesten BankID på mobil, vil vi behandle brukerens fødselsnummer. Vi vurderer vår berettigede interesse til å tilby våre brukere en sikker tjeneste for å bekrefte identiteten sin, til å veie tyngre enn hensynet til personvernet;
 • Når du godtar å bruke en tredjepartstjenesteleverandør i enten kontraktsfasen, signeringsfasen, kontraktsoversiktsfasen og/eller ved bruk av betailngstjenesten på FINN.no, samtykker du til at navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse, bankkontoinformasjon og/eller betal/kreditkorts-informasjon blir overført til denne tredjepartstjenesteleverandøren;
 • Når du godtar å bruke en tredjepartstjenesteleverandør i enten kontraktsfasen, signeringsfasen, kontraktsoversiktsfasen eller når du bruker betalingstjenesten på FINN.no, samtykker du til at tredjepartstjenesteleverandøren behandler registreringsnummeret ditt (f. eks. fra bil, motorsykkel, båt, etc.); og
 • For å oppfylle kravene i gjeldende lovgiving om elektronisk signatur (se EU-forordning 910/2014 kapittel 4) behandler vi opplysninger om ditt navn, telefonnummer samt innholdet i kontraktene dine.
 • Vi vil behandle Ad-ID fra markedsplassen. Behandlingen er nødvendig for å gi en enkel kontraktsprosess ved å fylle ut kontrakten med informasjon fra annonsen automatisk.
 • Vi vil behandle tidsstempler for spesifikke hendelser i brukerreisen. Det er nødvendig for å tilby en trygg og sikker tjeneste og for å forhindre svindel.

3.2 Du har rett til å trekke tilbake ditt avgitte samtykke i forbindelse med bruk av tredjepartstjenesteleverandør. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen som var basert på ditt samtykke før du trakk dette tilbake, og vi kan fortsette å behandle personopplysningene dine på andre lovlige behandlingsgrunnlag og til andre formål.

3.3 Dersom du motsetter deg behandlingen av personopplysningene dine som behandles på grunnlag av offentlig interesse eller den behandlingsansvarliges berettigede interesse, vil vi straks stanse behandlingen av disse personopplysningene, dersom vi ikke har hatt mulighet til å gi deg tilstrekkelig brukerstøtte vedrørende vår behandling av personopplysninger.

4. Videreformidling av personopplysninger

4.1 Vi deler og overfører dine personopplysninger til våre partnere, tjenesteleverandører og andre relevante tredjeparter, f.eks. markedsplasser, regulatorer, forsikringsselskaper, banker, medlemsorganisasjoner, bilforhandlere, sikkerhetsselskaper, hosting-tjenesteleverandører, etc., for sistnevnte kun innenfor EU/EØS.

Vi deler og overfører personopplysninger til følgende tjenesteleverandører og for følgende formål:

Ved bruk av ulike tilleggstjenester deler vi imidlertid kun personopplysninger til tredjeparter etter at vi har innhentet ditt samtykke, f.eks. ved å godta å bruke en av tilleggstjenestene våre. Vi deler imidlertid annonse-ID og tidsstempler tilbake til markedsplassen. Det eneste formålet med datadeling er å gjøre det mulig for markedsplassen å identifisere transaksjonssykluser, og dermed forbedre kjøps- og salgsopplevelsen på markedet.

4.2 Når du besøker nettsiden vår kan du bli ledet til andre nettsider hvor personopplysningene dine blir samlet inn utenfor vår kontroll. Det er personvernerklæringen til disse andre nettsidene som da vil regulere innsamlingen av personopplysningene dine.

4.3 Hvis du bruker leiekontrakt for bolig fra FINN.no kan du velge å bestille forvaltning av leieforholdet via Husleie.no for enklere, tryggere og mer lønnsom boligutleie. Hvis utleier velger å benytte seg av denne tjenesten sender vi personlig informasjon om begge parter i kontrakten (utleier og leietaker) til Husleie.no. Informasjon som sendes over inkluderer navn, epost-adresse, telefonnummer, fødselsdato, og adresse for utleieboligen fordi Husleie.no skal ha mulighet å administrere leieforholdet. Du finner også mer informasjon om hvordan Husleie.no håndterer din personlige informasjon på sin side her: Husleie.no's generelle vilkår og personvern (GENERELLE VILKÅR: Generelle vilkår og PERSONVERN: Personvern.

4.4 Hvis du bruker en kjøpekontrakt for båt via FINN.no, kan kjøperen i handelen velge å registrere båten i småbåtregisteret direkt i kontrakten. Hvis kjøper velger å benytte seg av denne tjenesten, deler vi en PDF-kopi av den signerte kontrakten til Småbåtregisteret. Dette fordi Småbåtregisteret har krav på seg fra myndigheter å dokumentere registreringen av båten.

5. Våre svar på rettslige anmodninger og forhindring av skade

5.1 Vi kan innhente, lagre og dele dine personopplysninger som svar på en rettslig anmodning (som f. eks. en ransakelsesordre, en rettsordre, et søksmål eller lignende), eller når det er nødvendig for å oppdage, forhindre eller adressere svindel og annen ulovlig aktivitet, for å beskytte oss selv, deg og andre brukere, og som en del av etterforskning.

5.2 Vi deler din e-postadresse, IP-adresse, og fingeravtrykk-ID for nettleser og andre enheter med SEON Technologies Lt (www.seon.io) i forhold til å opprette en bruker i vår Tjeneste, for å oppdage, forhindre og adressere svindel og annen ulovlig aktivitet, for å beskytte oss selv, deg og andre brukere mot økonomisk skade og identitetstyveri.

SEON lagrer dataene på ubestemt tid på servers i Irland og behandler dataene ved å kjøre e-postadressekontroller mot domener og sosiale medieregistrer og IP-adressekontroller mot offentlige IP-register. For å slette dataene som deles med SEON, vennligst kontakt supporten vår eller kontakt SEON direkte på SEON Support.

5.3 Med det eneste formål å forhindre svindel, kan vi i noen tilfeller dele din IP-adresse og plassering, ISP, e-postadresse og domeneinformasjon med interesserte tredjeparter, f.eks. markedsplasser, på det tidspunktet en bruker blir opprettet i vår tjeneste. Tredjeparter kan lagre dataene på ubestemt tid, men bare behandle dataene for å forhindre svindel på siden deres.

6. Informasjonskapsler, piksler og annen systemteknologi

6.1 Vi samler inn informasjon ved bruk av teknologi som informasjonskapsler (cookies), piksler og lokal lagring (på nettleseren eller enheten din). For informasjon om hvordan vi bruker denne typen teknologier, se vår cookie-erklæring (Cookie policy).

7. Lagring

7.1 Vi lagrer navn, e-postadresse, telefonnummer, kontrakter og annen informasjon som du har oppgitt til oss i kontraktene dine så lenge du har en konto hos oss. Dersom du ønsker at vi skal slette kontoen din, vil vi slette de ovennevnte personopplysningene dine.

7.2 Som en tjeneste til deg vil vi lagre kontraktene dine så lenge du har en konto. Før en konto slettes, vil vi alltid spørre om du også ønsker å slette kontraktene dine. Dette gjør vi fordi vi lagrer det opprinnelige dokumentet, og som følge av kontraktspartenes rett til to (2) års klagefrist i henhold til Lov om kjøp (Kjøpsloven) § 32 og Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven) § 27.

7.3 Vi lagrer og behandler IP-adressen din så lenge du har en kontrakt lagret hos oss, eller frem til du ønsker at vi skal slette kontrakten knyttet til din IP-adresse.

8. Dine rettigheter

8.1 Du har rett til å trekke tilbake ditt forhåndsgitte samtykke. Tilbaketrekking av samtykket påvirker ikke lovligheten av behandlingen av personopplysninger basert på samtykket før tilbaketrekningen. Vi kan fortsette å behandle dine personopplysninger basert på andre lovlige behandlingsgrunnlag.

8.2 Du har rett til å be om innsyn og ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan også be om at vi retter, sletter eller begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Du kan også rette en innsigelse mot behandlingen av dine personopplysninger.

8.3 Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på behandlingsgrunnlagene samtykke eller oppfyllelse av kontrakt, har du rett til dataportabilitet. Dataportabilitet innebærer at du har rett til å motta personopplysningene du har gitt til oss i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og at du har rett til å overføre denne dataen til andre behandlingsansvarlige.

9. Kontaktinformasjon

9.1 For å utøve dine rettigheter, eller hvis du har spørsmål vedrørende vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud (DPO) Johan Hedén Hultgren på e-post eller adresse: dpo@swiftcourt.se, Dockplatsen 1, 211 19 Malmö. Oppgi fullt navn og den e-postadressen som du brukte for å registrere konto hos Swiftcourt, og inkludér annen informasjon som er nødvendig for at Swiftcourt skal kunne behandle forespørselen.

9.2 Dersom du har noen klager på vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du klager her: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/.

10. Varsel om endringer i personvernerklæringen

10.1 Dersom vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, vil vi varsle deg når du logger på Tjenesten. Dersom endringene medfører at vi påny trenger ditt samtykke, vil vi gi deg et ytterligere, tydelig varsel og be om ditt nye samtykke i tråd med gjeldende regelverk.