Swiftcourt Bistand i tvister

Når skal jeg gå til retten?
Bekymret kvinne

Hvorfor du må gå videre med et sivilt søksmål

Hvis det oppstår en tvist mellom deg og din motpart, og dere har brukt Trygg Betaling med Swiftcourt, kan du sende inn en klage til Swiftcourt.

Klagetjenesten vår er en konfliktløsningstjeneste som hjelper kjøpere og selgere med å finne løsninger på tvister. Gjennom denne tjenesten kan du også be om megling fra en Swiftcourt-representant.

Selv om vi ikke har juridisk mandat til å avgjøre hvilken part som har rett i en tvist, kan vi foreslå uforpliktende løsninger på tvisten. Deretter er det opp til deg og din motpart å avgjøre hvordan dere ønsker å gå videre.

Hvis det ikke finnes noe løsning, og du ikke er enig i løsningen Swiftcourt foreslår, kan du gå til retten for å få en endelig avgjørelse.

Slik går du til retten

Hvis du ønsker å ta tvisten videre til retten, må du først gå gjennom Forbrukertilsynets meklingsprosess. Hvis tvisten ikke kan løses gjennom Forbrukertilsynets mekling, vil de tilby deg å bringe tvisten inn for Forbrukerklageutvalget. Les mer på Forbrukertilsynets nettsider.

Tinghus med skjold foran

Eksempelhistorie

En grublende mann

Peter (dvs. kjøperen) har inngått en Swiftcourt-kontrakt med Anna (dvs. selgeren) om å kjøpe hennes Tesla Model 3 for 450.000 NOK. Peter og Anna bestemmer seg for å bruke Trygg Betaling med Swiftcourt som betalingsmåte.

Når kjøperen har betalt inn kjøpesummen til hvelvet, møter han selgeren og mottar bilen.

På vei hjem legger kjøperen merke til at berøringsskjermen i Teslaen ikke fungerer som den skal, til tross at selgeren har oppgitt at den fungerer i kontrakten.

Kjøperen tar Teslaen til nærmeste servicemann for å få et tilbud på berøringsskjermen. Servicemannen informerer kjøperen om at det vil koste 15.000 NOK å bytte ut berøringsskjermen.

Kjøperen sender inn en klage til Swiftcourt og foreslår at selger gir en prisredjukson på 15.000 NOK for å dekke kostnadene ved å bytte ut berøringsskjermen.

Siden selger nekter å gi en prisreduksjon, ber de om megling fra Swiftcourt. En representant fra Swiftcourt lytter nøye til begge parter og foreslår ulike løsninger.

Til tross for dette finner man ingen løsning. Ettersom begge parter allerede har bekreftet overleveringen av bilen, blir kjøpesummen utbetalt til selger, og Swiftcourt kan ikke gjøre noe mer for å hjelpe.

Kjøperen er opprørt over at selgeren tilsynelatende løy i kontrakten og ikke vil hjelpe til med å erstatte berøringsskjermen, og bestemmer seg derfor for å gå til retten mot selgeren.

Kjøperen reiser et sivilt søksmål med Forliksrådet, og nå er det opp til Forliksrådet å dømme i den ene partens favør.

Grey piggy bank

Hva skjer med kjøpesummen i hvelvet?

Hvis kjøpesummen står på hvelvet når konflikten oppstår, vil Swiftcourt foreta en utbetaling til enten kjøper eller selger, avhengig av bevisene som fremlegges.

Selv om vi ikke har juridisk mandat til å avgjøre hvilken part som har rett i en konflikt, er utbetalingen vi iverksetter ikke en juridisk bindende avgjørelse. Hvis en av partene er misfornøyd med utfallet, kan de reise et sivilt søksmål med Forliksrådet for å få en endelig avgjørelse.

Les mer om dette i vårt hjelpesenter.

Grå sparegris
Pondering character

Er det verdt å gå rettens vei?

Før du bestemmer deg for om du vil reise et sivilt søksmål mot motparten eller ikke, bør du ta et par ting i betraktning:

  • For billege varer kan det være at det ikke lønner seg å gå til retten, ettersom kostnadene ved å gå til retten er høye sammenlignet med varens verdi.

  • Som hovedregel må den tapende part betale alle saksomkostninger i retten

  • Tips: For varer av lav verdi kan et purrebrev fra en advokat være svært effektiv

En mann som peker og smiler