blue-content-bg.jpg

Elektronisk signatur

Les mer om hvordan Swiftcourts elektronisk signering fungerer

sign_v2.png

Signer elektronisk

Hvordan signerer jeg?

Du kan signere Swiftcourts elektroniske kontrakt på hvilken som helst enhet – mobil, PC eller nettbrett.

  1. Bekreft ditt telefonnummer ved å taste inn koden du har mottatt på SMS.
  2. Signer med fingeren eller musen.

Hvordan kan min motpart signere?

Så snart du har delt kontrakten med din motpart, vil vedkommende få adgang til kontrakten gjennom en link som blir sendt på e-post og SMS. Når din motpart trykker på linken, vil vedkommende ha mulighet til å signere kontrakten på samme måte.

Hvor kan jeg signere?

Etter at du har fylt ut alle nødvendige felt i kontrakten, kan du når som helst signere kontrakten. Dersom din motpart redigerer kontrakten etter at du har signert, blir din signatur fjernet. Dette er for å sikre at begge parter er enige om det som blir signert.

done_263x230.png

Juridisk sammendrag av elektroniske signaturer

Swiftcourts elektroniske signaturer har den samme juridiske gyldighet som tradisjonelle papirkontrakter.

Det er viktig å vite at avtaler, med noen unntak, er gyldige uavhengig av i hvilken form de ble inngått. Det kan dreie seg både om en muntlig eller skriftlig avtale, enten på papir eller i elektronisk form. Dette fremgår av avtaleloven. Justisdepartementet har i uttalelse av 5. mai 1999 bekreftet at dette prinsippet også gjelder for avtaler signert elektronisk. For å kunne bevise kontraktens juridiske gyldighet, kan det hende at begge parter blir bedt om å presentere bevis i retten. Tjenester som tilbyr elektronisk signatur kan i disse tilfellene skaffe partene relevant informasjon om signaturer som kan presenteres som bevis jf. tvisteloven kapittel 26 og som kan bevise kontraktens eksistens, autentisitet og gyldighet.

Swiftcourts kontrakter og elektroniske signaturer har den samme juridiske gyldighet som tradisjonelle papirkontrakter. Swiftcourts kontrakter signeres alltid med to autentiseringsfaktorer: SMS og elektronisk signatur.

Ved en eventuell konflikt vedrørende avtalens gyldighet, er det viktig å kunne bevise gyldigheten til signaturene. Når du signerer en kontrakt med Swiftcourts elektroniske signatur, vil det bli tatt forholdsregler for å sikre hva som blir signert og under hvilke omstendigheter partene inngikk avtalen. De opplysningene vi kan gi som en uavhengig tredjepart, gir deg et sterkere bevis i motsetning til informasjonen som er tilgjengelig ved inngåelse av en tradisjonell, skriftlig avtale uten vitner.

Informasjon som blir lagret for hver enkelt elektroniske signatur

Tidspunkt
Nøyaktig tidspunkt for underskrift.
Sjekksum for kontrakten (SHA2-512)
Digital sjekksum for kontrakten som kan benyttes for å verifisere at kontrakten ikke er blitt modifisert på noe vis etter signering.
Fornavn
Begge parters fornavn.
Etternavn
Begge parters etternavn.
Bruker-ID
Begger parters Bruker-ID i Swiftcourts system.
Telefonnummer
Begge parters telefonnummer. Telefonnumrene verifiseres med en SMS-kode ved signering.
E-post
Begge parters e-postadresser.
Roll i kontrakten
Begge parters roller i kontrakten.
Underskrift (ved digital tegnet signatur)
Signaturen blir lagret i Base64-kodet format.
Signeringsmetode
Signeringsmetoder som anvendes for å kunne signere kontrakten.

Bevis for at underskriften er ekte

Informasjon om underskriftene (nevnt ovenfor) lagres hos Swiftcourt. Brukerne får adgang til en digital sjekksum (SHA2-512) som kan brukes for å bevise at den lagrede informasjonen ikke er endret etter at signaturen ble opprettet.

Hvordan får brukerne adgang til å bevise signaturenes ekthet?

Når kontrakten signeres, får brukeren adgang til den overnevnte informasjonen i Swiftcourts system med det samme og via e-postadressen angitt i kontrakten.

Når begge parter har signert kontrakten, får begge adgang til to dokumenter:

  • Den signerte kontrakten i PDF-format og
  • Signeringsbevis i PDF-format.

Signeringsbeviset inneholder all ovenstående informasjon vedrørende hver parts signatur. Med den informasjonen kan begge parter sikre seg at verken kontrakten eller den digitale signaturen er endret etter kontraktsinngåelse. Signeringsbeviset kan også brukes for å bekrefte signaturens gyldighet overfor tredjepart (bank, forsikringsselskap mfl.).