Smarta tips när du ska teckna bilförsäkring

7 juli 2021

Lästid: 12 min

Tänk på det här när du tecknar bilförsäkring till din begagnade bil

Innehåll

Vad är en bilförsäkring?

Måste jag ha bilförsäkring?

När måste jag teckna bilförsäkring?

Vilka olika typer av bilförsäkring finns det?

Vem täcker försäkringen?

Hur vet jag vilket försäkringsskydd jag ska välja?

Hur mycket kostar en bilförsäkring?

Hur stor är självrisken?

Ska jag tänka annorlunda när jag köper försäkring för en begagnad bil än en ny?

Behöver jag säga upp min gamla försäkring när jag har sålt min bil?

Vilket försäkringsbolag har bäst försäkring?

Andra bra saker att tänka på när du köper bilförsäkring

Vad är en bilförsäkring?

En bilförsäkring är precis vad det låter som; en försäkring för din bil. Genom att teckna en bilförsäkring säkerställer du att försäkringsbolaget hjälper dig ekonomiskt om du eller din bil skulle råka ut för en olycka. Du kan göra tillägg till din försäkring för att få hjälp även vid andra tillfällen, som om bensinen skulle ta slut, eller om bilen skulle utsättas för inbrott eller skadegörelse. Eftersom en bil är en relativt stor investering, och att åtgärda skador kan kosta en hel del, så är bilförsäkringen en av de allra viktigaste försäkringarna att köpa. Dessutom måste du som bilägare vara försäkrad - i alla fall till viss del.

Måste jag ha bilförsäkring?

Ja! Enligt lag måste din bil vara försäkrad och vara täckt av en så kallad “Trafikförsäkring” som minimum. Trafikförsäkringen är ett sätt för vårt samhälle att säkerställa att samhället som helhet inte får bära för stora kostnader för eventuella skador som orsakas av bilister. Trafikförsäkringen försäkrar alltså inte egentligen dig och din bil, utan snarare dina medtrafikanter och deras fordon. Skulle du orsaka en trafikolycka täcker din bils trafikförsäkring räddningsaktionen, eventuellt material du skadat (som inte är din bil) och din motparts person- och fordonsskador.

När måste jag teckna bilförsäkring

Du är skyldig att teckna en bilförsäkring som gäller från och med den dagen som du tar över ägandeskapet av bilen; alltså från den dagen då bilen registreras på dig hos Transportstyrelsen. Har du inte en försäkring från det datumet kommer du att få böter från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) för varje dag som bilen står oförsäkrad. Böterna är långt mycket dyrare än en faktiskt trafikförsäkring, och kostar 2021 hela 160 kronor om dagen. Alltså är det viktigt att du tecknar en försäkring så fort du kan. Vet du vilket datum du kommer att ta över bilen kan du hos många försäkringsbolag teckna försäkringen i förskott och meddela dem från vilken dag bilförsäkringen ska börja gälla. Vet du inte vilken dag överlämningen och ägarbytet kommer ske kan du istället använda försäkringsbolagens e-tjänster. De flesta försäkringsbolag erbjuder möjligheten att teckna försäkring direkt online, och du kan på så sätt ha en giltig försäkring på bara några minuter.

Viktigt att tänka på är dock att de flesta försäkringar har en bindningstid på minst ett år, så se till att ha gjort din hemläxa i förväg, så att du väljer rätt försäkring för dig.

Vilka olika typer av bilförsäkring finns det?

Hos de flesta försäkringsbolag finns det tre nivåer av försäkringsskydd; trafikförsäkring, halvförsäkring (även kallad delkasko) och helförsäkring (helkasko). Trafikförsäkringen är den lägsta nivån och den är det enligt lag krav på att du ska försäkra din bil med. De övriga två innehåller båda en trafikförsäkring i grunden och lägger dessutom på ytterligare skydd, där halvförsäkringen ger ett medelskydd och helförsäkringen ett nära nog fullgott skydd. Som med de flesta försäkringar finns det tak och undantag på vad och hur mycket försäkringen täcker, så du kan dessutom lägga till extratjänster för att skräddarsy din försäkring så att den passar dig. Här nedan går vi igenom de vanligaste skadorna som de olika nivåerna täcker, och de vanligaste tilläggstjänsterna. Vi pratar också om hur du ska tänka när du väljer din försäkringsnivå.

Vad täcker trafikförsäkringen?

Trafikförsäkringen täcker alla personskador på de människor som varit drabbade av en trafikolycka orsakad av det försäkrade fordonet. Den täcker också sakskador på de flesta saker som blivit skadade av olyckan, men täcker inte det egna fordonet.

Vad betyder det?

Orsakar du en skada med din bil betyder det alltså att trafikförsäkringen ersätter personskada på dig, dina passagerare, de personer som åkte i den andra bilen och eventuella åskådare. Skadades till exempel en lyktstolpe i olyckan betalar din trafikförsäkring även för den, och den täcker också skadorna på den andra förarens bil. Däremot täcker den inte skador på din bil, eller på varor som du fraktade i bilen. Om du vållade skadan med uppsåt, eller genom grov vårdslöshet eller rattfylleri kan även ersättningen du får för dina egna personskador minska. Trafikförsäkringen täcker aldrig skador som uppkommer vid inbrott, skadegörelse eller brand.

Vad täcker halvförsäkringen?

Halvförsäkringen täcker allt det som trafikförsäkringen täcker, men lägger dessutom till skydd för stöldskador, vägassistans, och maskinskada. Exakt vilket skydd det ger varierar något mellan försäkringsgivarna, men gemensamt för alla är att en halvförsäkring ger ett bättre skydd än trafikförsäkringen, men fortfarande inte täcker vagnskador (alltså om din bil skulle bli bucklig eller repad). För det behöver du en helförsäkring.

Vad betyder det?

Så som trafikförsäkringen inte täcker skador som uppkommer vid inbrott, skadegörelse eller brand, kan du få ersättning för dessa genom att teckna en halvförsäkring. Via din halvförsäkring kan du får ersättning vid bilbrand, inbrott eller stöld av din bil och glasskador orsakade av exempelvis stenskott. Försäkringen hjälper även till om bilen skulle råka ut för så kallade “maskin- och elektronikfel” som täcker skador som påverkar bilens funktion - till exempel skador på motor eller startmotor, komfortsystem (t.ex. air condition) eller kommunikationssystem (t.ex. radio och telefon). En halvförsäkring inkluderar också ofta en “allriskförsäkring” (ofta kallad “drulleförsäkring”) som täcker oförutsedda skador som om du skulle spilla röd saft på din beige sätesklädsel, eller tanka bensin i en dieseltank. Skulle du råka ut för en bilolycka hjälper halvförsäkringen också ofta till med ersättning för bogsering, terapi om du måste bearbeta ett trauma eller advokathjälp om du anses vållande för olyckan.

Glöm inte att det exakta utbudet och villkoren för de olika delarna i försäkringen skiljer sig mellan försäkringsgivare. Läs därför noga på vad som gäller hos just de försäkringsbolag som du tittar på och undersök vad som ingår och vilka villkor som finns. Ofta finns det maxtak på ersättningen du kan få, och det är också vanligt att vissa delar av försäkringen, som allrisk och rättsskydd, bara gäller för bilar som är yngre än 8 år.

Vad täcker helförsäkringen?

Du har säkert redan gissat det, men helförsäkringen täcker allt det som trafikförsäkringen och halvförsäkringen täcker. Dessutom ger den dig ersättning för vagnskador.

Vad betyder det?

Det betyder att du får ersättning för skador på din bil vid trafikolycka, även om det var du som orsakade den. Du får också hjälp om du själv orsakar en yttre skada på din bil på annat sätt - till exempel genom att backa in i en lyktstolpe eller ta i en vägg när du ska köra ur ett parkeringshus. Många tänker på helförsäkringen som den mest kompletta försäkringen, och det är på många sätt sant. Av de tre nivåerna ger helförsäkringen dig den högsta nivån av skydd, och omfattar det mesta som du behöver. Det är oftast inte nödvändigt att ha ett större skydd än så. Däremot erbjuder de flesta försäkringsbolag ytterligare tillägg som du kan lägga till din försäkring för att öka din komfort och minska risken för oförutsedda utgifter ytterligare. Exempel är produkter som ger lägre självrisk, snabbare eller bättre vägassistans, eller hyrbil när bilen är inne på reparation efter en skada.

Är det värt att göra tillägg eller uppgraderingar till min försäkring?

Det beror helt och hållet på din livsstil och hur mycket risk du tycker om att ta. Fundera på hur dina vanor ser ut och kom fram till vad som passar dig bäst.

Hyrbil - Är bilen viktig i ditt vardagsliv? Om du behöver använda bilen dagligen för att pendla till jobbet, hämta barn och skjutsa till aktiviteter, eller av annan anledning har svårt att klara dig utan bil kan tillägget att få hyrbil när bilen är inne på reparation vara bra. Kan du å andra sidan lätt låna en bil av en släkting, byta till kollektivtrafik eller på annat sätt låta bilen stå en vecka så är det här tillägget kanske inte för dig.

Självriskreducering som tilläggstjänst - Det finns två typer av självriskreducering; självriskreducering som en tilläggstjänst till din bilförsäkring, och självriskreducering som en fristående försäkring. I det här fallet pratar vi om det första scenariot. En självriskreducering som tilläggstjänst gäller oftast bara vid skador som orsakats av skadegörelse eller viltolyckor. Det första du bör fundera på är alltså hur stor risken för att råka ut för det är i ditt område. Bor du till exempel norr ut kanske risken är större för viltolyckor än den är i Skåne, och då är en sådan här självriskreducering mer relevant. Nästa faktor att fundera på är hur din ekonomi ser ut och hur mycket risk du är villig att ta. Kolla upp vad din självrisk för den här typen av skada kommer att vara, och fundera på hur det hade påverkat din ekonomi om du plötsligt måste betala en sådan. Om det känns som att det skulle satt stor påverkan på din ekonomi kan det vara skönare att betala ett fast belopp i månaden. Men om det inte hade varit en alltför stor utgift för dig tjänar du ofta på att betala självrisken när något inträffar istället.

Vägassistans - Här gäller samma resonemang som ovan. Hur stor tror du risken är att något inträffar där du behöver vägassistans? Och känner du att du i de fallen hade velat ha större komfort än vad du får via skyddet i halvförsäkringen? Jämför vad som redan täcks i din försäkring med det extra du får här. Hur stor skillnad hade det gjort för dig? Kolla också med assistansbolag hur mycket engångskostnaden hade varit för samma tjänst hos dem. Kanske är det bättre att köpa till det för det tillfället du behöver, än att betala varje månad? Många vägassistansbolag har också egna försäkringar där du betalar en liten engångssumma för ett helt års skydd, som kan vara bra alternativ.

Vem täcker försäkringen?

Din bilförsäkring täcker bilen som är försäkrad och dess passagerare. Dessutom täcker den inkluderade trafikförsäkringen övriga personer som drabbas av skadan, om du var vållande. Det som är viktigt att tänka på för att detta ska gälla är att rätt person är försäkrad. Den som ska stå på försäkringen är samma person som a) är registrerad ägare hos transportstyrelsen och b) är den huvudsaklige föraren av bilen. (Du får inte stå registrerad som ägare på en bil som främst används av någon annan.) Försäkringen täcker alltså skador även om någon annan kör bilen, så länge det är du som oftast kör den.

Hur vet jag vilket försäkringsskydd jag ska välja?

Bilförsäkringar kan kännas som en djungel i början. Men som du sett är det egentligen ganska enkelt. Du väljer helt enkelt bland tre nivåer av skydd: grundskydd, medelskydd och helskydd. Dessutom kan du lägga till extra komfort i form av tilläggstjänster för att skräddarsy försäkringen till dina egna behov. Vad du behöver fundera över är alltså vilken nivå som passar dig bäst. Eftersom en hel bil är en säkrare bil rekommenderar vi att man väljer helförsäkringen. På så sätt kan du även åtgärda vagnskador, som annars ofta är dyra att reparera.

Det finns några undantag, där det vanligaste är om du köper ny bil. Då ingår oftast en treårig vagnskadegaranti som är väldigt lik skyddet för vagnskador. Har du en sådan kan en halvförsäkring räcka som komplement. Här är det dock viktigt att du undersöker vad självrisken för vagnskadegarantin är. Det är vanligt att den är mycket högre än på en vanlig bilförsäkring. Då kan det vara värt att köpa till en fristående självriskreducering, (till exempel den här från vår partner Lin som du kan teckna i vårt köpekontrakt för bil), eller att ändå teckna helförsäkring.

Hur mycket kostar en bilförsäkring?

När försäkringsbolaget räknar ut din försäkringspremie (det belopp du ska betala per år), gör de en riskbedömning. De vill ha reda på hur stor risk det är att du kommer att anmäla en skada under tiden du är försäkrad hos dem. Hur krasst den än låter, vill bolaget självklart säkerställa att de inte gör en förlust genom att sälja försäkringen för billigt och få ersätta för många skador. Hur hög din riskfaktor är avgör alltså priset de kan erbjuda dig. Riskbedömningen görs på en rad olika faktorer, bland annat:

Bilen - Olika bilar utgör olika stor risk. Bilar av en viss ålder, eller specifika märken och modeller kanske går sönder oftare, medan andra är mer stöldbegärliga.

Dig - Försäkringsbolagen har data som visar att vissa åldersgrupper råkar ut för fler olyckor än andra. Likaså sker det fler stölder i vissa bostadsområden än andra. Bolagen tittar alltså på det de vet om dig och tar med det i sin utvärdering. (Dock tittar de aldrig på kön eller härkomst.)

Ditt beteende - Om du råkat ut för många olyckor tidigare kommer det resultera i en högre försäkringspremie. Likaså om du parkerar bilen på öppen gata istället för i låst garage. Även körsträckan påverkar premien, då en längre körsträcka orsakar mer slitage på bilen.

Självrisk - Hur hög självrisk du väljer påverkar också premien. Här väljer du mellan om du vill betala mer varje månad och mindre när olyckan är framme, eller tvärt om. Med andra ord; ju högre självrisk, desto lägre premie.

Rabatter - Det finns en mängd olika rabatter att få på din försäkring. Många bolag erbjuder rabatt om du samlar alla dina försäkringar hos dem. Ju fler försäkringar - desto större rabatt. Många gånger kan det även vara så att du får rabatt från en medlemsorganisation som du är med i. Till exempel brukar många fackföreningar erbjuda rabatt hos försäkringsbolag.

Hur stor är självrisken?

Alla försäkringar har ett maxtak på självrisk. Vilket taket ska vara väljer du oftast själv. Alternativen brukar ligga mellan 3000 och 5000 kronor. Ju högre självrisk du väljer, desto lägre månadskostnad.

Det är däremot inte alltid så att du behöver betala den fulla självrisken. Olika typer av skador har olika självrisk. Det är ganska naturligt; självklart ska du inte behöva betala lika mycket i självrisk för en liten men vanlig skada som ett stenskott, som om din bil blir totalförstörd. Hur stor självrisken är för de olika delarna av ditt skydd hittar du i försäkringsvillkoren.

Ska jag tänka annorlunda när jag köper försäkring för en begagnad bil än för en ny?

Svaret här är både ja och nej. Faktorerna du bör tänka på är desamma, men slutsatsen du kommer till kanske blir annorlunda. En första faktor att fundera på är vilken nivå av skydd du behöver. En begagnad bil är mer sannolik att gå sönder på grund av sin ålder, och saknar dessutom både nybilsgaranti och vagnskadegaranti som helt nya bilar har. Därför finns det ännu större anledning att välja en helförsäkring om du köper en begagnad bil.

Ett liknande resonemang gäller för självrisken. Eftersom en äldre bil lär behöva fler reparationer kan det vara smartare att välja en lägre självrisk trots högre månadskostnad. På så sätt blir det lättare att räkna på din ekonomi. Du får en stabil och förutsägbar utgift för bilen, och färre tråkiga överraskningar.

Behöver jag säga upp min gamla försäkring när jag har sålt min bil?

Nej, oftast behöver du inte det. Försäkringsbolaget får information från Transportstyrelsen om att du inte längre äger bilen, och avslutar då din försäkring automatiskt. Men det kan finnas undantag, speciellt om du använder ett mindre bolag, eller ett bolag som är nytt i Sverige. Det är därför alltid bra att dubbelkolla detta med din försäkringsgivare.

Vilket försäkringsbolag har bäst försäkring?

På det finns inget tydligt svar. Allt handlar om just dina behov, och vilket bolag som erbjuder bäst försäkring varierar från tid till tid och beroende på vem du är och vilken bil du har. Men bra att veta är att bolagens riskbedömningar ibland kan få helt olika utfall, så det är smart att jämföra flera olika försäkringsbolag för att få en tydlig prisjämförelse. Gör det gärna direkt på bolagets hemsida, och inte via jämförelsesajter. Jämförelsesajterna har nämligen inte alltid helt uppdaterade prisuppgifter, och tar dessutom ibland provision på sin försäljning. Vill du hitta lägst pris hittar du alltså oftast det direkt hos försäkringsbolaget.

Glöm inte heller att granska bolagens försäkringsvillkor. Det är väldigt viktigt att inte bara stirra dig blind på priset. Fråga dig själv varför en försäkring är billigare än en annan. Ofta har det att göra med att de erbjuder lägre ersättning för en viss typ av skada, eller har striktare begränsningar på vilken typ av bilar som täcks av ett specifikt skadeskydd. Om du inte har tid att läsa igenom försäkringsvillkoren fullt ut, hittar du det mesta av den här information i summerad form i förköpsinformationen som du hittar på bolagens hemsidor. Titta också på den oberoende organisationen Konsumenternas analys av kvaliteten på de största bilförsäkringarna.

Andra bra saker att tänka på när du köper bilförsäkring

Det finns vissa tillfällen då du inte behöver ha en bilförsäkring

Undantagen är få, men om du ställer av din bil genom att registrera den som avställd hos Transportstyrelsen, och sedan inte använder den, så behöver du inte ha bilen försäkrad.

Det finns andra försäkringar än traditionella hel- och halvförsäkringar

Som vi nämnt rekommenderar vi att helförsäkra din bil. Men det kanske inte alltid är just skador som är den största rädslan. Ibland kan det vara än så mycket viktigare att försäkra att du har råd med din bil. Och även för det finns det lösningar.

Utgiftsförsäkring - Ett alternativ är en kostnadsförsäkring via vår partner No Worries. Här får du ersättningen för kostnaden du har för din bil (t.ex. lån, bensin, försäkring och parkering) om du skulle bli av med jobbet eller bli långvarigt sjuk.

Självriskreducering - Om du får eller väljer en hög självrisk, eller har en bil med hög skaderisk, kan det vara bra att också teckna en fristående självriskreducering. En sådan är alltså annorlunda än de som vanligen erbjuds av försäkringsbolagen. Försäkringsbolagens självriskreducering sänker självrisken för specifika och ovanliga skador som viltolyckor och skadegörelse. En fristående självriskreduceringsförsäkring täcker däremot de flesta typer av skador. Köper du din begagnade bil med ett kontrakt från oss på Swiftcourt, har du möjlighet att lägga till en sådan via vår partner lin direkt i kontraktet.

Så mycket kostar det att äga bil

Har du hunnit fundera på hur mycket din nya bil kommer att kosta dig? Om du är osäker rekommenderar vi att du läser en annan av våra artiklar: Vad kostar det att äga bil

Ska du sälja eller köpa bil? Glöm inte kontraktet!

Helt digitalt, dela med säljaren och samredigera online

Signera med mobilt BankID

Specialanpassat för begagnad bil och kvalitetssäkrat av jurister

Prisvärt! Kostar endast 115 kr

Viktigt att veta innan du gå vidare

  • Lätt att hitta tillbaka

  • Vi sparar ditt kontrakt - fyll i nu, signera senare!

  • Verifiering med Mobilt BankID

Jag förstår! Börja redigera!