Överenskommelse om hävning

logo_black_50.png

Överenskommelse om hävning
Swiftcourtkontrakt

  • Bekräfta att du och din motpart önskar häva ert kontrakt
  • Signera hävningen med mobilt BankID
  • Kom ihåg att alltid spara det ursprungliga kontraktet
Fyll i din e-postadress för att börja. Använd samma adress som i originalkontraktet.
Kontraktet kostar 45 kr.

Du har redan skapat ett kontrakt till den här annonsen!

Klicka nedanför för att gå direkt till ditt existerande kontrakt. Du kan också nå samma kontrakt via länken i eposten vi skickade till dig när du skapade kontraktet.

Om du vill fortsätta att skapa ett nytt kontrakt klickar du på "Skapa nytt kontrakt" nedanför.

Till existerande kontrakt

Skapa ny kontrakt

Viktigt att veta innan du går vidare

  • Lätt att hitta tillbaka

  • Vi sparar ditt kontrakt - fyll i nu, signera senare!

  • Verifiering med Mobilt BankID

Jag förstår! Börja redigera!

Så fungerar det

1. Fyll i kontraktet

Fyll i vilken produkt hävningen gäller, referensnumret till originalkontraktet och vilken dag det ingicks. Fyll också i skälen för hävningen.

2. Signera med Mobilt BankID

Signera hävningen med mobilt BankID på vilken enhet som helst - mobil, PC eller tablet.

3. Skriv ut

Kom ihåg att spara både överenskommelsen om hävning och det ursprungliga kontraktet.

Att häva ett privatköp

Ett köpeavtal mellan privatpersoner kan alltid hävas så länge båda parter kommer överens om det. Även om det inte är så vanligt, betyder det alltså att det går att ångra ett privatköp eller en försäljning oavsett anledning, så länge motparten går med på det.

Vanliga skäl till hävning

Eftersom försäljningen i de flesta fall är viktig för den ena eller andra parten godkänner man ändå i de flesta fall inte en hävning utan speciella skäl. Oftast handlar det om fall där den ena eller andra parten inte har levt upp till sin del av överenskommelsen. För köparens del handlar det vanligtvis om fall där produkten inte motsvarar det som hen rimligtvis kunnat förvänta sig efter att ha undersökt varan och tagit del av information från säljaren, eller där varan inte levereras inom överenskommen eller rimlig tid. Ur säljarens synpunkt är det vanligt att häva försäljningen om betalningen för produkten inte betalas, eller om inte hela den överenskomna summan betalas ut.

Era skyldigheter – och det där med befintligt skick

Viktigt att komma ihåg under en privathandel är att både du som köpare och du som säljare har skyldigheter gentemot varandra. Förutom att ni måste hålla det ni lovar i köpekontraktet, har du som köpare en undersökningsplikt. Det betyder att du inte kan begära att få häva köpet i efterhand om du hittar fel som du borde ha upptäck när du undersökte varan innan köpet. Väljer du att köpa varan osedd, eller om du inte undersöker varan tillräckligt noggrant är det en risk som du tar, och som inte kan räknas som säljarens fel. Däremot måste du som säljare upplysa köparen om de fel som du är medveten om. Undanhåller du information kan köparen begära, och få rätt, att häva kontraktet även om du sålde varan i befintligt skick.

Finns det alternativ till hävning?

Ett kontrakt hävs inte bara för att det raderas eller förstörs. Kontrakt kan komma i alla former, även muntliga, så för att det officiellt ska hävas måste båda parter ha kommit överens om det, eller så måste det ha kommit ett hävningsbeslut från rätten. Att häva via tingsrätten är både kostsamt och tidsödande. Börja med att prata med varandra om ni stöter på problem. Oftast går det att hitta överenskommelser sinsemellan, och en vanlig sådan är att låta motparten avhjälpa problemet. Är varan defekt kan säljaren till exempel bekosta reparationen eller betala tillbaka en del av köpeskillingen. I andra fall är det vanligare än du tror att din motpart går med på att häva kontraktet frivilligt.

Så gör ni när ni kommit överens om att häva kontraktet

När ni kommit överens om att häva kontraktet bör ni alltså inte förstöra det, utan snarare spara det. Det är bra att ha i framtiden om det skulle bli fler konflikter. Bekräfta istället skriftligen att ni båda två går med på att häva köpet. Ett enkelt sätt att göra det på är via e-post. Skicka ett mejl till din motpart där du skriver att du vill häva köpet och varför, och be hen bekräfta att det är okej. Spara sedan mejlen tillsammans med det ursprungliga köpekontraktet.

Alternativt använder ni vårt formulär för hävning. Det kommer du igång med genom att skriva in din e-postadress nedan. Kom ihåg att använda samma e-post som du använde i det ursprungliga kontraktet.

Starta hävningsprocess

Du har redan skapat ett kontrakt till den här annonsen!

Klicka nedanför för att gå direkt till ditt existerande kontrakt. Du kan också nå samma kontrakt via länken i eposten vi skickade till dig när du skapade kontraktet.

Om du vill fortsätta att skapa ett nytt kontrakt klickar du på "Skapa nytt kontrakt" nedanför.

Till existerande kontrakt

Skapa ny kontrakt

Viktigt att veta innan du går vidare

  • Lätt att hitta tillbaka

  • Vi sparar ditt kontrakt - fyll i nu, signera senare!

  • Verifiering med Mobilt BankID

Jag förstår! Börja redigera!