Definitioner

Leverantör:
Leverantören syftar på Swiftcourt AB (559084-1721) som är ansvariga för betaltjänsten tillsammans med de allmänna villkoren i detta dokument, inklusive tjänsten som erbjuds av behandlaren och Open Banking-leverantören som nämns nedan.
Behandlare:
Behandlaren syftar på Ping Payments (559123-5378) som är ansvariga värdar för escrow-kontot och tjänster relaterade till det, som t.ex utbetalningar och återbetalningar som nämns nedan.
Open banking leverantör:
Open Banking-leverantören syftar på Tink AB (publ., 556898-2192) som är ansvariga för att tillhandahålla Open Banking tjänsten, AIS och PIS som nämns nedan.
Betaltjänsten:
Användargränssnittet tillhandahålls av leverantören på deras webbdomäner (swiftcourt.com) för att underlätta transaktionen mellan säljare och köpare.
Säljare:
Kunden på säljsidan av transaktionen enligt kontraktet mellan säljaren och köparen.
Köpare:
Kunden på köpsidan av transaktionen enligt kontraktet mellan säljaren och köparen.
Parter:
Säljaren och köparen benämns tillsammans som “parter”.
Kontrakt:
Ett juridiskt bindande dokument som tillhandahålls av leverantören, där säljaren och köparen kommer överens om villkoren för transaktionen, inkluderat men inte begränsat till användandet av betaltjänsten, och åtar sig att genomföra transaktionen enligt villkoren.
Transaktion:
Den faktiska betalningen och överlämningen av godset som överenskommet i kontraktet mellan säljaren och köparen.
Transaktionsdetaljer:
Detaljer om varan som blir såld/köpt och varans pris som nämns i kontraktet mellan säljaren och köparen.
KYC:
“Kundkännedom” syftar på de juridiska processer som leverantörer av finansiella tjänster, såsom betalningsleverantörer, behöver uppfylla för att säkerställa fullständig överensstämmelse med föreskrifter angående anti-penningtvätt, anti-mutor, anti-terrorism och andra sanktionslistade ärenden. Det inkluderar också verifiering av identitet, lämplighet och risker som är involverade i de transaktionella relationerna inom finansiella tjänsteleverantörens verksamhet.
Registerkontroller:
Anti-penningtvätts-, anti-mut- och andra sanktionslistade registerkontroller som utförs av behandlaren i förhållande till KYC av säljaren och köparen.
Pengarnas ursprung:
Pengarnas ursprung syftar på pengarna som används för den specifika transaktionen och vart de kommer ifrån. T.ex. hur och varifrån har köparen fått tillgång till pengarna som ska användas till betalningen. Svaret på frågan är riktat till att förhindra penningtvätt mm.
Konto Informationstjänster ("AIS"):
Tjänsten som erbjuds av Open Banking-leverantören gör det möjligt för säljaren att autentisera mot sin bank och sedan välja vilket bankkonto som ska användas för utbetalningen. Det gör det också möjligt för leverantören att hämta information om säljaren och säljarens bankkonto som är nödvändig för att utföra den krävda KYC-processen på både säljaren och köparen.
Betalnings-initierade tjänster ("PIS"):
Tjänsten som erbjuds av Open Banking-leverantören gör det möjligt för köparen att autentisera mot sin bank för att initiera och bekräfta betalningen från sitt bankkonto till Escrow-kontot.
Betalning:
Betalningen som görs av köparen via PIS till Escrow-kontot.
Escrow-kontot:
Ett bankkonto som ägs av behandlaren där pengarna förvaras tryggt tills säljaren och köparen har bekräftat överlämningen.
Överlämning:
Säljaren, köparen eller båda bekräftar att utbytet av varan har gjorts.
Utbetalning:
Betalningen som har gjorts via banköverföring från Escrow-kontot till säljarens valda bankkonto.
Cancellering:
När användandet av betaltjänsten avbryts av antingen köparen eller säljaren och/eller leverantörens kundsupport.
Dispyt:
När säljaren och köparen är oeniga över transaktionen eller kontraktet när pengarna har kommit till Escrow-kontot.
Återbetalning:
Betalningen från Escrow-kontot tillbaka till köparens bankkonto.
Serviceavgift:
Avgiften som blir betalad av köparen för användandet av tjänsten.
Kvitto på serviceavgiften:
Kvittot för serviceavgiften som skapas av leverantören till både säljaren och köparen när utbetalningen har initierats.
Transaktionsöversikt:
Dokumentet som skapas av leverantören till både säljaren och köparen när betalningen har initierats, innehåller information om transaktionen i fråga inklusive men inte begränsat till tidpunkten för betalning, överlämning och utbetalning.

Allmän introduktion

Betaltjänsten (även kallad Trygg Betalning med Swiftcourt) kommer att tillhandahållas till dig av Swiftcourt AB (även kallad leverantören), genom att bekräfta villkoren som anges i detta dokument så kommer du att ingå i en direkt överenskommelse med leverantören. Betaltjänsten erbjuds endast till fysiska personer, alla kunder betraktas som konsumenter, i vissa fall kan särskilda konsumenters skyddsbestämmelser tillämpas på affärsförhållandet mellan kunden och leverantören. För att kunna använda betaltjänsten som beskrivs här måste du först acceptera leverantörens allmänna villkor gällande användning av kontraktet. Du måste också acceptera villkoren som anges i detta dokument innan du startar betaltjänsten. Villkoren här utgör ett bindande avtal mellan dig som kund och leverantören. Vänligen läs detta avtal noggrant innan du accepterar villkoren. Din rätt att använda betaltjänsten är beroende av att du följer villkoren i sin helhet. Om du bestrider villkoren i detta avtal i samband med användandet av betaltjänsten så förbehåller sig leverantören rätten att omedelbart avsluta din användning av betaltjänsten.

Observera!

Användandet av betaltjänsten kan också bli nekat ifall KYC-processen misslyckas. Leverantören kommer att erbjuda dig som kund hjälp med användandet av alla tjänster som tillhandahålls av leverantören, behandlaren och Open Banking-leverantören som är en del av denna betaltjänst.

Varning!

Rätten att använda betaltjänsten omfattar bara sälj och köptransaktioner i ditt eget namn. Du får inte återförsälja, anlita eller på annan grund låta en tredje part använda betaltjänsten för att möjliggöra betalning till sådana tredje parter för deras tjänster. Du får inte använda betaltjänsten för andra typer av produkter och tjänster än de som anges i ditt kontrakt eller som annars är registrerade med din ansökan om att använda tjänsten. Särskilt bekräftar du att du inte kommer att använda betaltjänsten för någon typ av produkt eller tjänst som anges i förbjudna produkter och tjänster som nämns nedan. Om leverantören eller behandlaren vid någon tidpunkt upptäcker att den information du har lämnat om dig själv eller dina transaktioner är felaktig eller har ändrats utan att du informerat oss eller om du överträder någon av dessa villkor kan tjänsterna avbrytas och/eller avslutas med omedelbar verkan,och böter kan utdömas av myndigheterna för oregistrerad eller olämplig användning av betaltjänsten, vilket i sådant fall ska betalas av dig.

1. Behandling av personlig data

Behandling, delning och förvaring av din personliga data är kort beskrivet nedan. Alla detaljer hur leverantören hanterar din personliga data i relation till betaltjänsten kan hittas i leverantörens integritetspolicy.

2. Tredje part policys

Som en del av betaltjänsten, kommer säljaren och köparen interagera och använda tjänster som tillhandahålls av behandlaren och Open Banking-leverantören. Dessa tjänster ägs eller kontrolleras inte av leverantören, och att använda dem kan göra att du omfattas av ytterligare eller olika villkor och integritetspolicyn från nämnda parter.

AIS och PIS som erbjuds av Open Banking-leverantören omfattar uttryckligt samtycke och acceptans av ytterligare villkor och förutsättningar. Acceptansen görs i samband med din användning av dessa tjänster. Open Banking-leverantörens allmänna villkor och integritetspolicy kan hittas här.

3. Omfattning av betaltjänsten

För att behandla din beställning måste leverantören eller behandlaren utföra KYC-kontroller på både säljaren och köparen för att uppfylla juridiska och finansiella krav från Europa. KYC-kontrollen hjälper leverantören att verifiera din och din motparts identitet, samt att säljaren har rättmätigt ägarskap av bankkontot som pengarna ska betalas ut till. Den inkluderar också insamling av information om pengarnas ursprung och registerkontroller av både köparen och säljaren.

KYC-processerna för säljaren och köparen beskrivs respektive under varje steg i användningen av tjänsten.

Bekräfta transaktionsdetaljer

Säljaren initierar användandet av betaltjänsten närsomhelst efter att kontraktet har signerats av både säljaren och köparen. Som första steg behöver säljaren bekräfta att transaktions detaljerna stämmer överens med det som har skrivits i kontraktet.

Bankkonto detaljer för utbetalning

Nästa steg är att säljaren väljer ett angivet bankkonto som hen vill att köpesumman ska betalas ut till. För att möjliggöra en säker process när säljaren väljer ett bankkonto och för att verifiera att säljaren är den rättmätiga ägaren av bankkontot som hen har valt, kommer en AIS att utföras av Open Banking-leverantören.

Observera!

Säljaren kan endast välja ett bankkonto i en av bankerna som stöttas av leverantören vid tillfället. En uppdaterad lista av bankerna som just nu finns tillgängliga i betaltjänsten hittar ni här.

Så fungerar det:

Säljaren autentiserar mot sin bank via Open Banking-leverantörens interface och genom säljarens banks föredragna autentiseringsmetod. Säljaren blir sedan presenterad med de bankkonton som tillhör hen. Säljaren väljer sedan vilket bankkonto hen vill använda för utbetalning och blir sedan dirigerad tillbaka till betaltjänsten.

Behandling av data & KYC

I bakgrunden, behandlaren samlar in personlig data om säljaren tillsammans med teknisk data om själva bankkontot via AIS. Informationen används för att jämföra datan i kontraktet och för att uppfylla alla KYC kriterier som krävs juridiskt för leverantören och behandlaren. Datan delas med behandlaren som sedan genomför registerkontroller innan utbetalningen från escrow-konto till säljarens valda bankkonto godkänns och möjliggörs.

Observera!

Säljaren behöver uttryckligen godkänna Open Banking-leverantörens allmänna villkor för att möjliggöra så att leverantören får tillgång till datan som nämns ovan.

Betalning

När säljaren har genomfört ovan nämnda steg, är det dags för köparen att göra betalningen till escrow-kontot.

Så fungerar det:

Säljaren autentiserar mot sin bank via Open Banking-leverantörens interface och genom säljarens banks föredragna autentiseringsmetod. Köparen väljer sedan vilket bankkonto att använda för betalningen och autentiserar sedan betalningen via PIS. När betalningen har blivit auktoriserad, kommer betalningen bekräftas och köparen blir sedan dirigerad tillbaka till betaltjänsten. En estimerad tidslinje för hur lång tid det tar för betalningen att nå escrow-kontot och när säljaren och köparen kan fortsätta med transaktionen hittas nedan i sektionen "Förväntad tidslinje".

Observera!

Processorn kommer att genomföra registerkontroller på köparen i samband med betalning. Om det uppstår några röda flaggor i samband med registerkontroller, kan processorn blockera betalning samt rapportera transaktionen till relevanta finansiella myndigheter. Leverantören kommer isåfall att återbetala köpesumman till köparen.

Escrow-kontot

Betalningen från köparen hamnar på ett Escrow-konto där det kommer att förvaras tryggt tills en utbetalning eller återbetalning är gjord.

Läs mer om återbetalningar och dispyter nedan under sektionen "Återbetalning och dispyt hantering".

Aktivitetsperiod

Säljaren och köparen har 90 dagar aktivitetsperiod på sig att avsluta betalningsprocessen. Denna period startar från den dagen kontraktet signerades av båda parterna. Om användandet av betaltjänsten inte har blivit fullföljt inom aktivitetsperioden, har leverantören rätt att avsluta betaltjänsten. Innan leverantören avslutar betaltjänsten, kommer påminnelser att skickas ut till säljaren och köparen för att meddela dem om tidslinjen och be dem vidta åtgärder. Om köparen har gjort en betalning till escrow-kontot, skulle avslutningen av betaltjänsten innebära en återbetalning till köparen.

På förfrågan av köparen och säljaren kan leverantören lägga till ytterligare 30 dagar till aktivitetsperioden. Sådana förfrågningar görs till leverantörens kundtjänst innan aktivitetsperioden är slut.

I fall där köparen har gjort en betalning till escrow-kontot och en av parterna har bekräftat överlämningen så kommer processen som nedan nämns som "Bekräftelse av överlämningen" att tillämpas.

Observera!

Betaltjänsten kan alltid startas om genom att båda parterna signerar ett nytt kontrakt där betaltjänsten har blivit vald som betalningsmetod.

Bekräftelse av överlämning

Säljaren och köparen kan bekräfta överlämningen så fort att betalningen har blivit auktoriserad och det inte längre är möjligt att ångra den. Det är säkert för säljaren och köparen att bekräfta överlämningen och göra klart transaktionen så fort pengarna har anlänt till Escrow-kontot.

Om endast köparen eller endast säljaren, men inte båda, har bekräftat överlämningen, kommer leverantören att tolka ytterligare 10 dagars inaktivitet från datumet då köparen eller säljaren bekräftade överlämningen som en underförstådd bekräftelse av att överlämningen gick bra och leverantören kommer då att betala ut köpesumman till säljarens valda bankkonto. Innan sådana åtgärder vidtas kommer leverantören att skicka ut påminnelser och försöka komma i kontakt med parten som ännu inte har bekräftat överlämningen.

Det är varje parts egna ansvar att informera leverantören om de för någon anledning inte kan fullfölja transaktionen via betaltjänsten. De kan göra det genom att klicka på knappen som heter "något har gått fel" istället för "bekräfta överlämningen".

Så fungerar det

Säljaren och köparen klickar på knappen "Bekräfta överlämningen" i betaltjänsten. För att försäkra att överlämningen inte har bekräftats eller nekats av misstag så kommer användaren att bli ombedd att besvara frågan igen innan svaret fastställs. Genom att bekräfta överlämningen, så bekräftar säljaren och köparen också att de har fullföljt de specifika villkoren för överlämningen som nämns i steget "Bekräfta överlämningen" i betaltjänsten.

Kvitton och andra dokument

Så fort betalningen är gjord av köparen så kommer ett kvitto på serviceavgiften att skapas åt köparen. Det kommer vara tillgängligt för nedladdning i menyn i betaltjänsten.

Det kommer även att skapas en transaktionsöversikt för både säljaren och köparen så fort transaktionen är klar. Transaktionen är klar när både säljaren och köparen har bekräftat överlämningen.

Kvittot på serviceavgiften samt transaktionsöversikten kommer att finnas tillgänglig för säljaren och köparen i betaltjänsten. PDF-kopior kommer också att bli skickade via mejl separat till säljaren och köparen.

Utbetalning till säljaren

Utbetalningsprocessen kommer att starta så fort både säljaren och köparen har bekräftat överlämningen. En utbetalning från Escrow-kontot kan också möjliggöras vid cancellering eller en återbetalning av transaktionen på grund av ett nytt kontrakt mellan köparen och säljaren eller att leverantören fattar ett sådant beslut i samband med en tvist. Tidslinjen för när köpesumman förväntas vara tillgänglig på säljarens bankkonto finns i tabellen nedan (Se tidslinje för betalningen).

4. Status och Notifikationer

Status Notifikation Mottagare
Kontraktet blir signerat av båda parterna Starta betalningsprocess Säljare och Köpare
Säljaren skapar Escrow-kontot Starta betalningen Köpare
Pengarna är på väg Köparen har startat betalningen. Pengarna kommer att nå Escrow-kontot inom en dag. Säljare
Innan överlämningen Pengarna har anlänt till Escrow-kontot, det är nu säkert att överlämna föremålet. Säljare och Köpare
Endast köparen har bekräftat överlämningen Köparen har bekräftat överlämningen, nu är det dags för säljaren att göra samma sak. Säljare
Endast säljaren har bekräftat överlämningen Säljaren har bekräftat överlämningen, nu är det dags för köparen att göra samma sak. Köpare
Efter att säljaren och köparen har bekräftat överlämningen Säljaren och köparen har bekräftat överlämningen. Säljare och Köpare

5. Förväntat tidslinje

Status Tidslinje
Kontraktet blir signerat av båda parterna Processen kan starta
Säljaren skapar Escrow-kontot Dag 1
Escrow-kontot skapas Dag 1
Köparen startat betalning (betalning initiering) Dag 1
Pengarna anländer till Escrow-Kontot 1-3 arbetsdagar efter att betalningen har initierats
Säljaren och köparen möts upp för överlämningen Beroende på vad som är avtalat mellan parterna
Säljaren mottar köpesumman 1-5 arbetsdagar efter att överlämningen bekräftas av båda parterna

*Helger kan påverka tidslinjer för betalning till Escrow-kontot och utbetalningar till säljaren bankkonto.

6. Pris & Betalning av Serviceavgiften

Serviceavgiften betalas av köparen i samband med köpesumman som har angetts i kontraktet när köparen gör betalningen till Escrow-kontot. Uppdaterad information om aktuella serviceavgifter, finns alltid här.

Betalningar och utbetalningar kan göras i SEK, NOK, DKK och EUR. För information om återbetalningar, se sektionen Återbetalningar nedan.

7. Konflikthantering

Om köparen har betalat in pengar till Escrow-kontot och en tvist uppstår mellan parterna medan pengarna hålls säkra i Escrow-kontot, och innan bekräftelse, överlämning och utbetalning till säljaren har skett, gäller följande:

Den klagande parten måste skapa ett klagomål, leverantörens kundsupport kommer via medlings plattformen att underlätta dialogen mellan parterna. Utbetalningen kommer sedan att stoppas tills något av följande händer:

  • Köparen godkänner utbetalningen till säljaren
  • Säljaren godkänner återbetalning till köparen
  • Köparen svarar inte på klagomålet inom 7 dagar från skapandet av klagomålet, och säljaren kan bevisa att fordonet har överlämnats. Säljaren får då hela köpesumman.
  • Säljaren svarar inte inom 7 dagar från skapandet av klagomålet, och köparen kan bevisa att fordonet inte har överlämnats. Köparen får då full återbetalning (minus serviceavgiften för betaltjänsten).

Om säljaren och köparen är i kommunikation och fortfarande inte kan hitta en lösning inom 14 dagar från skapandet av klagomålet kommer leverantören att överföra pengarna till den part som har lämnat de mest övertygande bevisen. Om inga bevis presenteras kommer pengarna att återbetalas till köparen.

Observera!

Swiftcourt kan endast ge råd baserat på den presenterade bevisningen. Därför är beslutet att antingen betala ut köpesumman till säljaren eller återbetala köpesumman till köparen inte ett juridiskt bindande beslut. I fallet där någon av parterna inte är nöjda med utfallet och beslutet som har fattats av leverantören, kommer parterna att hänvisas till tingsrätten för en slutgiltig lösning.

8. Cancellering av betaltjänsten

Där är möjligt att avbryta betaltjänsten innan köparen har initierat en betalning till Escrow-kontot. Om köparen och/eller säljaren vill avbryta betalningen, måste de kontakta leverantörens kundsupport för assistans och vägledning. Befinner sig säljaren och köparen i en dispyt, så gäller det som nämns ovan.

9. Återbetalningar

Återbetalning är inte tillgängligt efter att pengarna har betalats ut till säljaren eftersom att det är en privat transaktion och leverantören saknar möjligheten att backa utbetalningar. Säljaren och köparen måste därför lösa problemet eller dispyten utanför betaltjänsten, antingen på egen hand eller via rättssystemet.

Återbetalningar är tillgängliga efter att köparen har initierat en betalning och när pengarna från den betalningen har nått Escrow-kontot. Dessa typer av återbetalningar kan göras baserat på en avbruten transaktion eller en lösning på en konflikt hanterad av leverantörens kundsupport. I dessa fall, så kommer återbetalningen vara samma summa som betalningen, utan serviceavgiften. Summan kan inte återbetalas i kontanter.

Leverantören måste utföra en AIS i samband med PIS och köparens betalning för att möjliggöra att behandlaren unikt identifierar köparen och detaljerna i betalningen och hanterar återbetalning till köparen bankkonto. I fall där informationen från AIS och PIS inte är tillräcklig för att möta KYC-kraven, måste leverantören manuellt samla in bevis på bankkonto ägaren och annat stödmaterial (såsom id-dokumentation, kontoutdrag etc.) från köparen innan en återbetalning kan genomföras på ett lagligt sätt.

Observera!

Serviceavgiften kommer som huvudregel inte att återbetalas eftersom leverantören måste täcka sina kostnader för att kunna erbjuda betaltjänsten och hantera både betalningar till Escrow-kontot och återbetalningar till köparens bankkonto.

Serviceavgiften kan möjligtvis återbetalas vid tekniska problem eller liknande. Dessa typer av återbetalningar hanteras och beslutas av leverantörens kundsupport.

Returer och återbetalningar måste hänvisas till en tidigare genomförd transaktion. Återbetalningsbeloppet får inte överstiga beloppet för den ursprungliga transaktionen. Återbetalning måste göras med betaltjänsten som användes för den ursprungliga transaktionen. Beloppet kan inte återbetalas kontant, om inte annat överenskommits skriftligt mellan parterna. Vid returer/återbetalningar måste behandlaren behålla transaktionsuppgifter som gör det möjligt för leverantören att identifiera personen som har mottagit en återbetalning.

10. Kundsupport

Leverantörens Kundsupport erbjuder säljaren och köparen första-linjen support vid användning av betaltjänsten. Supporten erbjud via live-chatt och e-post (support@swiftcourt.com) inom följande öppetider:

Måndag-Torsdag: 09.00 - 17.00
Fredag: 09.00 - 16.00

Öppettiderna kommer att påverkas av Svenska högtider. Aktuell information om öppettiderna och leverantörernas kundsupport kan hittas här:https://swiftcourt.com/sv/privat/support.

11. Förbjudna produkter och tjänster

Betaltjänsten får inte användas för transaktion med något bedrägligt syfte eller på något annat sätt som är i strid mot den tillåtna användningen av betaltjänster. Betaltjänsten får inte användas för försäljning av följande:

  • Kryptovaluta
  • Tobaksprodukter
  • Spel eller någon form av vadslagning, lotteri, bingo, kasino, kortspel, icke-skicklighet sporter eller köp av enheter av värde som kan användas för att betala deltagande i något av de just nämnda
  • Vapen, explosiver, läkemedel, droger, sexuella tjänster eller medicinska ingrepp
  • Försäljning eller uthyrning av föremål och/eller tjänster som strider mot Svensk, Europeisk eller internationell lag

12. Ansvarsbegränsningar

Betaltjänsten tillhandahålls av leverantören "som den är" utan några garantier eller föreställningar om att dess innehåll eller funktionalitet lever upp till kundens krav och förväntningar, eller att den kan användas utan avbrott eller fel. Du som kund uppmärksammar att leverantören genom betaltjänsten endast tillhandahåller verktyg för att genomföra transaktionen och förlitar sig på behandlaren och Open banking-leverantören för många av de tjänster som krävs för att slutföra transaktionen på dina vägnar.

Leverantören utgör aldrig en part i kontraktet eller transaktionen. Leverantören ansvarar inte för skador, vare sig direkta eller indirekta, orsakade av din användning av betaltjänsten. Om ansvar skulle uppstå för leverantören enligt detta avtal, är vårt ansvar begränsat till det belopp som du som kund har betalat för att använda betaltjänsten.

13. Uppsägningsklausul

Om en användare bryter mot någon punkt i leverantörens eller en tredje parts villkor och bestämmelser har leverantören och tredje parten rätt att suspendera eller avsluta köparens eller säljarens rätt att använda betaltjänsten eller användarkontot för leverantörens tjänster i allmänhet. Detta kan ske när som helst under användningen av betaltjänsten om överträdelsen anses ha negativa juridiska eller reglerande konsekvenser för leverantören eller en tredje part. Om säljaren eller köparen anser att ett konto har avstängts eller avslutats felaktigt kan säljaren eller köparen kontakta leverantörens kundsupport via deras live-chatt eller skicka ett e-postmeddelande till support@swiftcourt.com.

14. Rätt till framtida ändringar

Leverantören har rätt att göra ändringar i villkoren, om den rättsliga eller reglerande miljön ändras, liksom om tjänsten som tillhandahålls av leverantören förändras. I detta fall kommer du att bli ombedd att godkänna de ändras villkoren innan du fortsätter att använda betaltjänsten.

15. Immaterialrätt

Leverantören behåller alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till betaltjänsten, med undantag för de immateriella rättigheter som rör tjänsterna som erbjuds av behandlaren och Open banking-leverantören. Ingenting i detta avtal ska tolkas som överföring av immateriella rättigheter från leverantören till kunden eller någon annan tredje part.

16. Bekräftelse av beställning och accepterande av användarvillkor

Genom att acceptera dessa villkor och genom att påbörja användningen av denna betaltjänsten bekräftar du att du har tagit del av och accepterar alla villkor som anges i detta avtal. Du bekräftar också att du i vissa fall behöver acceptera och bekräfta villkoren för Open banking-leverantören som anges ovan under tredje parts policyn för att kunna använda denna betaltjänst.

17. Notiser

Notiser som skickas till dig som kund från leverantören skickas främst till den e-post som finns i din användarprofil, som du har angett när du använder leverantörens tjänster. Notiser kan också skickas som ett sms till det telefonnummer som är registrerat i din användarprofil, som du har angett när du använder leverantörens tjänster. Du är därför ansvarig för att tillhandahålla en giltig och korrekt e-postadress och telefonnummer för att kunna ta emot sådana notiser.

Du samtycker också till att informera leverantören om eventuella ändringar av ovanstående kontaktinformation. Uppdateringar av din information kan göras antingen genom din användarprofil eller genom att kontakta leverantörens kundsupport.

18. Ångerrätt

Betaltjänsten är en onlinebaserad tjänst med digitalt innehåll. Du som kund accepterar att tjänsten endast kan levereras till dig digitalt via dator, smartphone eller surfplatta. Tjänsten kan inte levereras i fysisk form.

19. Tillämplig lag och tvistlösning

Detta avtal regleras av svensk lag. Om säljaren eller köparen har några problem med tjänsten som tillhandahålls av leverantören kan säljaren eller köparen kontakta leverantören kundsupport via livechatten eller skicka ett e-postmeddelande till support@swiftcourt.com. Därefter kommer säljaren eller köparen och leverantören hitta en lösning på problemet. Om ingen lösning hittas för problemet kommer frågan att lösas i domstolen. Tvister rörande användandet av betaltjänsten eller villkoren i detta avtal ska slutligen avgöras av allmän domstol.