Swiftcourt Bistand i tvister

Trygg Betaling med Swiftcourt
To figurer på telefonene sine

Hvordan håndtere en tvist

Starte en klage

Hvis du bruker eller har brukt Trygg Betaling med Swiftcourt, kan du bruke vår klagetjeneste. Tjenesten er fokusert på bistand mellom parter i en tvist.

Be om megling

Hvis du og din motpart ikke kommer fram til en løsning gjennom klagetjenesten, kan dere be om mekling fra Swiftcourt. Klikke på knappen "Be om veiledning", så vil en representant fra Swiftcourt gjøre sitt beste for å hjelpe dere med å finne en løsning.

Gå till retten

Hvis tvisten ikke løses etter mekling fra Swiftcourt, kan du ta saken videre til Forbrukerrådet.

Kan kontrakten kanselleres?

Det er viktig å huske at signerte kontrakter er juridisk bindende og bør gjennomføres. Hvis begge parter imidlertid er enige om å heve en kontrakt, eller hvis en av partene ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold titl kontrakten, kan kontrakten kanselleres.

Les mer om dette i vårt hjelpesenter..

Merk: Swiftcourt markerer ikke kontrakter som aktive eller kansellerte, så det er opp til deg og din motpart å dokumentere at dere ble enige om å kansellere kontrakten.

Person som sletter kontraktsopplysninger
Illustrated product demo

Slik starter du en klage

Når dere bruker eller har brukt Trygg Betaling med Swiftcourt som betalingsmåte, er dere berettigete til å bruke vår klagetjeneste. Den er tilgjenglig uansett hvilket trinn i transaksjonen kjøpet befinner seg i.

Øverst i kontrakten kan du starte en klage. Hvis du trykker på knappen, blir du bedt om å velge en årsak til klagen og et forslag til løsning.

Du blir også bedt om å skrive inn en beskrivelse av problemet og har mulighet til å legge til vedlegg.

Les mer om dette i vårt hjelpesenter.

Illustrert produktdemo
Illustrated person writing on a paper scroll

Etikette

Du skal... kommunisere som du ønsker. Men vi har skrivet ned noe tips som har vist seg å stimulere til konstruktiv dialog og øke sjansene for å komme frem til en løsning.

Tips:

1. Vær vennlig og høflig
Selv om du forsøker å løse en tvist, er det viktig at du kommuniserer med den andre parten på en respektfull måte. Dette innebærer at du holder en høflig tone og ikke kommer med krenkende meldinger.

2. Lytt nøye etter
Prøv å lytte til motpartens argumenter, slik at du forstår deres synspunkter. På den måten kan du finne den beste løsningen.

3. Vær tydelig og konsis
Når du kommuniserer på nettet, er det relativt lett at det oppstår misforståelser. For å unngå dette er det viktig at meldingene dine er tydelige og konsise.

Illustrert person som skriver på en papirrull

Hvordan kan Swiftcourt hjelpe?

Vi tilbyr mekling til parter som befinner seg i en tvist. Meklingen er tilgjenglig via vår klagetjeneste og er i hovedsak forhandling med bistand fra en Swiftcourt representant.

Vår representant vil fungere som en nøytral tredjepart og vil overvåke informasjonsutvekslingen. Samtidig vil vi forsøke å hjelpe partene med å finne et felles grunnlag og en gjensidig tilfredsstillende løsning.

Meklingen er ikke bindende og vår representant overlater all beslutningsmakten til partene. Når det er sagt, er vi overbevist om at det er i alles intresse å finne en løsning i løpet av meklingsprosessen, i stedet for å gå til retten.

Glad Swiftcourt-ansett peker
Grå sparegris

Hva skjer med kjøpesummen på hvelvet?

Hvis kjøpesummen står på hvelvet når tvisten starter, vil vi iverksette en utbetaling til enten kjøper eller selger avhengig av bevisene vi mottar.

Derimot har vi ikke juridisk mandat til å avgjøre hvilken part som har rett i en tvist og utbetalingen vi iverksetter er ikke en juridisk bindende avgjørelse. Hvis en av partene er misfornøyd med utfallet, kan du reise en klage med Forbrukerrådet.

Les mer om dette i vårt hjelpesenter.

Grey piggy bank

Hvis tvisten ikke kan løses

Om du ikke kan løse tvisten med mekling fra Swiftcourt, kan du ta saken videre med Forbrukerrådet.

Vi anbefaler imidlertid alltid å ettersøke en løsning med din motpart. Å gå rettens vei er svært tidskrevende og kan koste mye penger.

Hvis du fortsatt funderer på at ta saken videre rettens vei, les mer om å reise søksmål her.

Tinghus med skjold foran