Klicka på knappen nedan för att komma till...

DIGITAL MALL FÖR UPPDRAGSAVTAL

9 april 2021

Lästid: 5 min

Uppdragsavtal – allt du behöver veta

Få svar på dina frågor om uppdragsavtal och läs om hur ett digitalt avtal kan underlätta för dig och din motpart.

Innehåll

Vad är ett uppdragsavtal?

Uppdragsavtal vs. konsultavtal

Uppdragsavtalets innehåll

Uppdragsavtal vs. anställningsavtal

Att tänka på när du skriver uppdragsavtal

Checklista för ditt konsultavtal

Hur signerar jag ett uppdragsavtal?

Vad är ett uppdragsavtal?

Genom ett uppdragsavtal kan en uppdragsgivare och en fristående uppdragstagare dokumentera ett arbete som ska utföras och under vilka förutsättningar. Det finns ingen lag som säger att ett uppdragsavtal måste skrivas eller hur ett sådant utformas. Att använda ett är dock väldigt viktigt eftersom det bestämmer villkoren för ett specifikt uppdrag. Skulle du och din motpart ställas inför en situation där ni inte håller med varandra kan avtalet vara helt avgörande för hur ni löser konflikten.

Uppdragsavtal vs. konsultavtal

Uppdragsavtal och konsultavtal är två ord för en och samma sak. Vad du väljer att kalla det är helt upp till dig! Vill du festa till det och säga det på engelska, är den motsvarande termen consultancy agreement.

Uppdragsavtalets innehåll

Ett uppdragsavtal kan utformas på olika sätt. Använder du Swiftcourts digitala avtal kan du vara trygg med att det som behövs kommer med. Avtalet är nämligen framtaget och kvalitetssäkrat av jurister.

Övergripande innehåller en mall för uppdragsavtal/konsultavtal:

 • Uppgifter om arbetsgivaren och arbetstagaren
 • Uppdragets omfattning: vad är det egentligen som ska göras?
 • Tidsram och upplägg för avstämningar
 • Ersättning, hur betalningen sker och andra betalningsvillkor som t.ex. dröjsmålsränta

Ni kan även avtala om vem som äger rättigheterna till resultatet av uppdraget och besluta om förutsättningarna för en eventuell uppsägning av avtalet.

Uppdragsavtal vs. anställningsavtal

Ett anställningsavtal används när en arbetsgivare anställer egna arbetstagare medan ett uppdragsavtal används när arbetsgivaren outsourcar ett visst arbete till en utomstående konsult. I det senare fallet, alltså uppdragsavtalet, är uppdragstagaren fristående och omfattas inte av uppdragsgivarens anställningsskydd.

Att tänka på när du skriver uppdragsavtal

Det är bra att genomgående vara utförlig i ett uppdragsavtal. Desto mindre som lämnas till tolkning, desto bättre. Se till att du och din motpart tydligt går igenom vem som ansvarar för vad, vilka skyldigheter ni båda har och inte bara vad som ska göras utan även hur. Genom att täcka oklarheter minskar ni risken för missförstånd.

Att använda en mall för konsultavtal är en god idé eftersom att du då får hjälp med relevanta fält. I Swiftcourts digitala uppdragsavtal finns dessutom grundbestämmelser som båda parter förhåller sig till, däribland vad uppdragsgivaren kan förvänta sig från uppdragstagaren utifrån dennes kompetens och erfarenhet.

Checklista för ditt konsultavtal

Det finns ingen lag som säger hur ett uppdragsavtal eller konsultavtal ska utformas. Här hjälper vi dig därför med att lista frågor som du och din motpart bör komma överens om innan ett uppdrag utförs.

 • Vem är arbetsgivaren?
 • Vem är arbetstagaren?
 • Vad ska göras?
 • Hur ska det göras?
 • När ska det göras?
 • Vilken ersättning har arbetstagaren rätt till?
 • Hur ska ersättningen betalas ut?
 • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren respektive arbetstagaren?
 • Finns det några övriga särskilda bestämmelser som ska dokumenteras?

Hur signerar jag ett uppdragsavtal?

Det är inte ovanligt att arbetstagaren och arbetsgivaren av olika anledningar inte kan mötas upp och signera avtalet. Till exempel blir det svårt om man befinner sig på olika platser i världen, eller om en pandemi oväntat sätter stopp för fysiska möten. Som tur är krävs inga vittnen för att signera ett uppdragsavtal, så du och din motpart kan antingen skicka avtalet mellan er på posten eller skriva ut, signera och scanna in igen.

Det absolut enklaste sättet att signera ett uppdragsavtal är att från början använda sig av ett digitalt avtal. Använder du Swiftcourts juridiskt kvalitetssäkrade uppdragsavtal signerar ni snabbt och enkelt med mobilt BankID. Vi tycker inte att det ska vara svårare än så!

Vill du ha hjälp med konsultavtalet?

Swiftcourts uppdragsavtal är...

Helt digitalt! Samredigera med din motpart och signera med mobilt BankID

Framtaget och kvalitetssäkrat av jurister

Prisvärt – trygga uppdraget för endast 120 kronor

Viktigt att veta innan du gå vidare

 • Lätt att hitta tillbaka

 • Vi sparar ditt kontrakt - fyll i nu, signera senare!

 • Verifiering med Mobilt BankID

Jag förstår! Börja redigera!